Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Adresáře Předpisy

(zákony, vyhlášky a nařízení města, pravidla, zásady, směrnice, sazebník, opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoc v hmotné nouzi)

Kategorie

Adresáře Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, jímž se vyhlašuje ve městě Děčín a Jílové oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kterou je

Adresáře Platné vyhlášky a nařízení města

(obecně závazné vyhlášky města a nařízení města)

Adresáře Zrušené vyhlášky a nařízení města

(zrušené obecně závazné vyhlášky města a nařízení města)

 

Back to top