Adresáře Platné vyhlášky a nařízení města

Vyhlášky a nařízení jsou rozděleny podle roku vydání a pro přehlednost je u každého roku uveden seznam vyhlášek a nařízení, které obsahuje. Plné znění dokumentů je dostupné po kliknutí na složku konkrétního roku.

Kategorie

Adresáře 2021

 • 01/2021 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • 02/2021 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o místním poplatku z pobytu

Adresáře 2020

 • 01/2020 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Děčín a systému nakládání se stavebním odpadem

Adresáře 2019

 • 01/2019 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu
 • 02/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci provozování hazardních her
 • 03/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku ze psů
 • 04/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 05/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z pobytu
 • 06/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

Adresáře 2018

 • 01/2018 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín

Adresáře 2017

 • 01/2017 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín
 • 02/2017 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci hlučných činností a o nočním klidu
 • 03/2017 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Adresáře 2016

 • 04/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o omezení potulného pouličního umění

Adresáře 2015

 • 02/2015 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín – Požární řád statutárního města Děčín
 • 03/2015 - Nařízení statutárního města Děčín - Tržní řád

Adresáře 2014

 • 01/2014 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Adresáře 2013

 • 01/2013 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín

Adresáře 2012

 • 02/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Adresáře 2009

 • 02/2009 - Nařízení statutárního města Děčín o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a služby parkovišť v souvislosti s umístěním nuceně odtažených silničních vozidel na území statutárního města Děčín
 • 05/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení
 • 09/2009 - Nařízení statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín

Adresáře 2008

 • 02/2008 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Adresáře 2007

 • 03/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
 • 07/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín

Adresáře 2006

 • 01/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o znaku a vlajce města Děčín
 • 05/2006 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • 07/2006 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín

Adresáře 2005

 • 01/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín
 • 03/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • 04/2005 - Nařízení města Děčín, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a nařízení města Děčín
 • 06/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města

Adresáře 2004

 • 02/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín
 • 04/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o městské policii
 • 18/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Adresáře 2003

 • 05/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín

Adresáře 2002

 • 03/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o závazných částech územního plánu města Děčín – změněna a doplněna OZV č. 2/2004

Adresáře 2001

 • 02/2001 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranstvích ve městě Děčíně

Adresáře 2000

 • 02/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • 04/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • 08/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 15/1999
 • 12/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření
 • 14/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření

Adresáře 1999

 • 07/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných opatření vydaných před rokem 1990
 • 08/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • 09/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek

Adresáře 1998

 • 08/1998 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zřízení nové části města Děčín XXX-Velká Veleň

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top