Elektronická úřední deska

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Výběrová řízení 26.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 14, Tržní 1932, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Výběrová řízení 25.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 8, Tržní 1932, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 25.02.2021
14.03.2021
R_Prodloužení platnosti SP „Děčín – Folknáře, ul. Hřbitovní – Etapa II" v k.ú. FolknářeMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 25.02.2021
14.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení v obci Valkeřice GEZ přípojka pro ppč. 1450/2 kú ValkeřiceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 25.02.2021
14.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení Jílové - Nová u čp. 183 OmexomMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 25.02.2021
14.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení Oldřichovská, Hanácká atd. - SaM reko kanalizace Horní OldřichovMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 25.02.2021
14.03.2021
R_Prodloužení platnosti SP "Děčín - Folknáře, ul. Hřbitovní, oddílná kanalizace I. etapa, splašková a dešťová kanalizace" v k.ú. Děčín a FolknářeMagistrát města Děčín, OZP
Výběrová řízení 24.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 41, Tržní 1932, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Výběrová řízení 24.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 25, Dvořákova 1331/20, Děčín IIMagistrát města Děčín, OMH
Výběrová řízení 24.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 49, Tržní 1932, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Výběrová řízení 24.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 21, Dvořákova 1331/20, Děčín IIMagistrát města Děčín, OMH
Výběrová řízení 24.02.2021
17.03.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 32, Tržní 1932, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 24.02.2021
13.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení Duchcovská, Dobrovského, 28. října, Čsl. armády, Kaštanova, Riegrova, Komenského náměstí, Sládkova, Nerudova, Labská, Lodní Děčín (viz příloha) Děčín SBM kabelyMagistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 24.02.2021
13.03.2021
mobilní telefon,nález č.9/21Magistrát města Děčín, OPO
Ztráty a nálezy 24.02.2021
13.03.2021
jízdní kolo, telefon, doklady,nález č.10/21Magistrát města Děčín, OPO
Ztráty a nálezy 24.02.2021
13.03.2021
mobilní telefon,nález č.8/21Magistrát města Děčín, OPO
Rozhodnutí, Usnesení 24.02.2021
13.03.2021
UR - Rozvod pitné vody v areálu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Děčín - Běláoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Nalezená zvířata 24.02.2021
13.03.2021
Zvířata nalezená ke dni 24.02.2021Magistrát města Děčín, OZP
Dotace 23.02.2021
28.02.2022
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020, více viz příloha.Tajemník magistrátu
Dražba 23.02.2021
31.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://drazby.exekutorkubena.cz dne 30.3.2021 v 10:00 hodin, pov.: Regina Prokešová, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Dotace 23.02.2021
27.03.2021
rozšíření skládky komunálního odpadu IV. etapa - oznámení o zahájení řízeníMagistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 23.02.2021
11.03.2021
Písemnost - Roman Balog, více viz příloha.Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení 22.02.2021
29.03.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021Magistrát města Děčín, OPO
Dražba 19.02.2021
25.03.2021
Dražební jednání se koná elektronicky na www.drazbyprost.cz dne 24. března 2021 ve 14:00 hodin, dražebník: Dražbyprost s.r.o., více viz příloha.Dražbyprost s.r.o.
Veřejné vyhlášky 19.02.2021
10.03.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.1793 k.ú.Děčín, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejné vyhlášky 19.02.2021
08.03.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1322/25, DC II - H.D.Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 19.02.2021
08.03.2021
Zahájení ÚŘ - DC_Jalůvčí_DC_1897, nové kVNoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Oznámení 19.02.2021
07.03.2021
Oznámení o zahájení řízení (revitalizace dětského hřiště)Magistrát města Děčín, OSU
Dražba 18.02.2021
15.04.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: http://www.exdrazby.cz dne 14.4.2021 v 10:00 hodin, pov.: Lucie Godlová, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Oznámení 18.02.2021
08.03.2021
EIA - Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém krajiMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 17.02.2021
19.03.2021
Hromadný předpisný seznam č.j. OF/757/21-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 01.01.2018 - 31.12.2018, všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanové obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladno č. 02/17 o místních poplatcích, více viz příloha.Magistrát města Kladna
Oznámení 17.02.2021
17.03.2021
Oznámení o obnově katastrálního opetáru novým mapováním - k.ú.Stará Bohyně, více viz příloha.Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Veřejné vyhlášky 17.02.2021
06.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení Folknáře u čp. 5 - přípojka vodovodníMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 17.02.2021
06.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení Česká Kamenice III/25860 Děčínská, II/263 Lipová a MK Česká Kamenice: Uhelná, Mlýnská, Nádražní, LipováMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 17.02.2021
05.03.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě: silnice I/62 Děčín-Podskalí, název akce: "Výstavba opěrné zdi podél silnice č. I/62, oprava stávající opěrné zdi, oprava komunikace", více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Veřejné vyhlášky 17.02.2021
05.03.2021
Opatření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení, v lokalitě: silnice I/13 + I/62 v obci Děčín, oprava komunikace, název akce: "I/62 Děčín, 2. polské armády", více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Rozhodnutí, Usnesení 16.02.2021
05.03.2021
Usnesení ze 3. schůze rady města konané dne 9. února 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 16.02.2021
05.03.2021
OOP - stanovení dopravního značení Resslova, Děčín jeřábMagistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 16.02.2021
05.03.2021
Zvířata nalezená ke dni 16.02.2021Magistrát města Děčín, OZP
Ztráty a nálezy 16.02.2021
05.03.2021
klíč(karta)od vozu,nález č.7/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 15.02.2021
04.03.2021
Společné povolení ke stavbě "Vrtaná studna" v k.ú. DobrnáMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 15.02.2021
04.03.2021
OOP .- stanovení dopr. značení IZ8a,b Jetřichovice - Vysoká LípaMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 12.02.2021
19.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese internetové stránky www.exdrazby.cz., dne 18.3.2021 v 10:00 hod., pov.: Jaroslav Petráni, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha - východ
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
16.03.2021
OOP - návrh dopravního značení Růžová, WEFAMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
16.03.2021
OOP - návrh dopravního značení Horní Habartice - zjednosměrněnÍMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
16.03.2021
OOP - návrh zněny Česká Kamenice, 5. května - VP ZTPMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
16.03.2021
OOP - návrh dopravního značení Lidická, Česká Kamenice VP ZTPMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
16.03.2021
OOP záměr - Janov výhybna ppč. 105/2 k.ú. Janov u HřenskaMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
16.03.2021
OOP - návrh dopravního značení St. Oleška, Huntířov, domov B1Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
01.03.2021
OOP - stanovení DZP na MK Hrnčířská u č.p.1307/6 (vnitroblok), DC I - J.P.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
01.03.2021
OOP stanovení DZP na MK U Tvrze před č.p.1439/15, DC VI - L.S.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.02.2021
01.03.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1312/1, DC II - J.P.Magistrát města Děčín, OSC
Dražba 11.02.2021
19.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 18.3.2021 v 13:30 hod., pov.: Zdeněk Morávek, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Dražba 08.02.2021
08.04.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 07.04.2021 v 11:00 hod., pov.: Josef Ficzl, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dražba 03.02.2021
17.03.2021
Dražební jednání se koná elektronicky na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz dne 16.3.2021 ve 13:00 hod., pov.: DAUBRESSE s.r.o., více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 5
Veřejné vyhlášky 03.02.2021
07.03.2021
OOP - návrh - dopravní značení Lipová, Česká Kamenice IP12Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 03.02.2021
07.03.2021
Návrh OOP - Kosmonautů, Děčín - parkovištěMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Výběrová řízení 01.02.2021
30.04.2021
Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladového areálu v k.ú.Malé Chvojno za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, více viz příloha.Správa státních hmotných rezerv
Oznámení 01.02.2021
04.04.2021
Obecná informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2020Magistrát města Děčín, TAJ
Veřejné vyhlášky 01.02.2021
03.03.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.348/12 k.ú.Prostřední Žleb, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dražba 27.01.2021
04.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 03.03.2021 v 10:00 hodin, pov.: Miroslav Štrobach, více viz příloha.Exekutorský úřad Olomouc
Dražba 12.01.2021
11.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 10.03.2021 v 10:00 hod., pov.: Valencia Avila Jose Fidel, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Dražba 11.01.2021
11.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 10.03.2021 v 10:00 hod., pov.: Káles Zdeněk, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Dražba 08.01.2021
04.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 03.03.2021 v 11:00 hod., pov.: Jana Hronková, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2022
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dražba 28.12.2020
11.03.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 10.02.2021 od 10:00 hodin, pov.: BIOOBCHOD.CZ s.r.o., Rostislav Siksta, více viz příloha. Dne 11.2.2021 bylo přidáno usnesení o odročení dražebního jednání na 11.3.2021 ve 13:00 hod., více viz příloha.Exekutorský úřad Pardubice
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 04.11.2020
01.04.2021
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Děčín - Horní Oldřichov, že v termínu listopad/2020 - březen/2021 bude v této oblasti prováděna stavba - akce: IZ-12-4000832 - DC-DC II, ppč.568, přeložka kVN, kNN, která řeší přeložku kabelu VN, dle projektu vypracovaného GEZ spol. s r.o., více viz příloha.OMEXOM GA Energo s.r.o.
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2020
31.07.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019Magistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Dotace 01.08.2019
02.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KluvanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 30.07.2019
31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KačírkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 14.06.2019
15.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HepkeMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.05.2019
24.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KedlesoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.04.2019
26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kortus JosefMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019, dne 6.4.2020 a dne 29.7.2020 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace 02.04.2019
03.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZnamenáčkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 18.03.2019
19.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef NovýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ToncaroviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŽatečkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - BlaškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠťastnýchMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřížoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KecloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - FreibergováMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GlöcknerováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JohnoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrůšoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BastloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠtefanMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MocloviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 24.05.2018
25.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace-ChmelíkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OR
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP
Veřejnoprávní smlouvy 12.04.2018
13.04.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace-PospíšiloviMagistrát města Děčín, OE

Počet zobrazení: 5504
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top