Adresáře Pravidla a zásady

Dokumenty

pdf 01 - Doplňková pravidla pro prodej bytových a nebyt. jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

3998 stažení

pdf 02 - Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín

6681 stažení

pdf 03 - Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví města Děčín

9440 stažení

pdf 04 - Postup a zásady převodu hrobek a hrobových zařízení z vlastnictví statutárního města Děčín

4935 stažení

pdf 05 - Postup a zásady realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových

3211 stažení

pdf 06 - Pravidla o podrobnostech systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem

4265 stažení

pdf 07 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Děčín

4355 stažení

pdf 08 - Řád veřejného pohřebiště města Děčín

8540 stažení

pdf 09 - Sazebník úhrad za poskytování informací

5858 stažení

pdf 10 - Směrnice č. 38-5 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5711 stažení

pdf 11 - Statut Ceny statutárního města Děčín včetně pravidel pro podávání návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a o projednání a vyhodnocení podaných návrhů

3334 stažení

pdf 12 - Zásady poskytování účelových dotací v oblasti sociálních věcí, kultury a sportu

3463 stažení

pdf 13 - Zásady postupu Statutárního města Děčín při částečné nebo úplné úhradě nákladů na zpracování změn územního plánu města

3984 stažení

pdf 14 - Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín - platné od 01.01.2018

2149 stažení

pdf 15 - Zásady zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

5287 stažení

pdf 16 - Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení

3036 stažení

pdf 17 - Domovní řád města Děčín

4108 stažení

pdf 18 - Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov

2276 stažení

18 - Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov

K tomuto dokumentu se vztahuje žádost pod číslem 19.

pdf 19 - Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury

2261 stažení

pdf 20 - Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín

2444 stažení

20 - Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín

K tomuto dokumentu se vztahuje žádost pod číslem 21.

dokument 21 - Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu ČOV pro RD

2330 stažení

pdf 22 - Pravidla pro přidělování bytů

1662 stažení

pdf 23 - Pravidla pro vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území statutárního města Děčín (platné od 01.01.2021)

1499 stažení

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top