Nastavení přístupnosti

24.06.2020 - 15:05

Pravidla pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodaj

Autor:
Rubrika: Informace

I. Základní ustanovení

 1. Vydavatelem periodického tisku Město Děčín – zpravodaj (dále jen Zpravodaj) je statutární město Děčín.
 2. Zpravodaj je u Ministerstva kultury registrován pod evidenčním číslem MK ČR E 14498.
 3. Vydávání Zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (Tiskový zákon).
 4. Zpravodaj vychází 23 x ročně v nákladu 26 000 kusů a je zdarma distribuován do schránek občanů města Děčína. V elektronické podobě je zveřejněný na webu města www.mmddecin.cz.

II. Financování

 1. Vydávání Zpravodaje včetně jeho distribuce je financováno z rozpočtu města.
 2. Celkový počet stran Zpravodaje je 16, z toho 10 stran je redakčních a neslouží ke komerční prezentaci. Součástí Zpravodaje je inzerce v rozsahu maximálně 6 stran. Inzerce nesmí mít politický charakter a musí být v souladu s dobrými mravy.
 3. Příspěvky do Zpravodaje nejsou honorovány.

III. Distribuce

Zpravodaj je občanům města distribuován v tištěné podobě. Dále je k dispozici na recepcích magistrátu. Elektronická verze je uložena na www.mmdecin.cz.

IV. Příprava vydání

 1. Redakci Zpravodaje tvoří tiskový mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů. Redakce je při tvorbě Zpravodaje vázaná Pravidly pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodaj.
 2. Materiály k otištění ve Zpravodaji shromažďuje tiskový mluvčí (šéfredaktor).
 3. Zpravodaj vychází 23 x ročně, tedy zpravidla ve 14denní periodicitě. Výjimku tvoří měsíce červenec a srpen, ve kterých je Zpravodaj obvykle vydaný pouze jedenkrát měsíčně, v měsíci prosinci vychází 2 x. Harmonogram uzávěrek na celý rok, jehož součástí jsou také termíny vydání a distribuce, je zveřejňován na webu města.

V. Obsah Zpravodaje

 1. Zpravodaj informuje o činnostech statutárního města Děčín, o rozhodnutích rady a zastupitelstva města, záměrech vedení města, například o ukončených, probíhajících nebo připravovaných investicích, opravách apod., dále informuje o činnosti magistrátu města.
 2. Zpravodaj dále přináší informace o společenských, sportovních a kulturních aktivitách v Děčíně, zejména těch, které získaly podporu města, ať už formou finanční, záštitou některého z představitelů města, nebo jde o aktivitu podpořenou právě medializací ve Zpravodaji. Subjekt, který akci pořádá, má sídlo v Děčíně, je příspěvkovou organizací města, občanským sdružením nebo veřejnou institucí.
 3. V každém vydání Zpravodaje má primátor města případně jeho náměstci a ostatní členové rady města možnost vyjádřit se na aktuální témata.
 4. Informace ve Zpravodaji jsou zveřejňovány v pořadí dle jejich důležitosti a aktuálnosti následovně:
  1. Informace o činnosti orgánů města a magistrátu.
  2. Informace příspěvkových organizací města.
  3. Informace o dění ve městě.
  4. Informace zaslané neziskovými organizacemi, spolky, sportovními oddíly apod.
 5. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
  1. Diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení a náboženství.
  2. Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů.
  3. Bez identifikace autora (anonymy) a nejasné a nesrozumitelné příspěvky.
  4. Příspěvky obsahující vulgární výrazy, příspěvky mající pohoršující nebo jiný nevhodný obsah, osobní urážky či útoky.

VI. Příspěvky zastupitelů

 1. Jedna strana Zpravodaje je určena pro příspěvky zastupitelů města. Příspěvky jsou otiskovány v rozsahu ¼ strany A4 (Word, písmo Calibri, vel. 11, maximální počet znaků včetně mezer – 2300) v pořadí, ve kterém jsou zaslány na e-mailovou adresu tiskovy.mluvci@mmdecin.cz.
 2. V případě nedodržení rozsahu příspěvku zastupitele dle článku V., písmene a) těchto pravidel, vyzve redakce autora, aby příspěvek zkrátil. Pokud tak autor neučiní, nemusí redakce zpravodaje příspěvek zveřejnit.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla byla schválena na zasedání Rady města Děčín dne 23.06.2020, a to s účinností od 1.7. 2020.

Počet zobrazení: 19441 Naposledy změněno: 16.07.2020 - 15:32
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top