04 - Kontakty, úřední hodiny

Autor:

Kontaktní údaje povinného subjektu:

Kontaktní poštovní adresa:

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
   
Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I
   
Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV
a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, 405 38 Děčín IV

Detašovaná pracoviště: 

Na Valech 156/6, Děčín IV
a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, Děčín IV
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   
Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín,
ul. 28 října 1155/2, Děčín I
Odbor stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Odbor školství a kultury

Telefon: 412 593 111, 412 591 111 (telefonní seznam magistrátu)

Fax: 412 593 340, 412 593 320

Adresa internetových stránek: www.mmdecin.cz

Elektronická adresa podatelny: 

Identifikátor datové schránky: statutární město Děčín – x9hbpfn; Magistrát města Děčín – nj6wxpq 

 
 

Základní úřední hodiny magistrátu:

pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.

Úřední hodiny podatelny:

podatelna v budově A1,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
  recepce budovy B1,
28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)
         
pondělí, středa 07:15 - 17:00 hod.   pondělí, středa 07:15 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 07:15 - 14:30 hod.   úterý, čtvrtek, pátek 07:15 - 14:30 hod.

Otevírací doba - pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), CzechPOINT - budovy A1, B1: 

pondělí 08:00 - 17:00 hod.
úterý 08:00 - 14:30 hod.
středa 08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 08:00 - 14:30 hod.
pátek 08:00 - 14:30 hod.

Rozšířené hodiny pro veřejnost:

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
 
Řidičské průkazy
     
pondělí 08:00 - 17:00 hod.  
úterý 08:00 - 13:00 hod.  
středa 08:00 - 17:00 hod.  
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.  
 
Evidence motorových vozidel
     
pondělí 08:00 - 17:00 hod.  
úterý 08:00 - 13:00 hod.  
středa 08:00 - 17:00 hod.  
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod. (dovoz vozidel)  
 
Občanské průkazy a pasy
     
pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.  
úterý, čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.  
 
Obecní živnostenský úřad
     
pondělí 08:00 - 17:00 hod.  
úterý 08:00 - 13:00 hod.  
středa 08:00 - 17:00 hod.  
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.  
 
Městská policie Děčín - oddělení dopravních přestupků
budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
přízemí - č. dveří 104; telefon: 412 593 323
       
pondělí, středa 07:45 - 12:00 hod.   12:45 - 16:45 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 07:45 - 12:00 hod.   12:45 - 14:15 hod.
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
budova A3, Na Valech 156/6
a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, 405 38 Děčín IV
       
pondělí, středa 08:00 - 12:00 hod.   13:00 - 17:00 hod.
pátek 08:00 - 12:00 hod.    
 
Správa pohřebišť
budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
přízemí - č. dveří 105
     
pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.  
     
Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:
     
Dana Machtová 412 593 364  
Klára Lehká 412 593 171  
 
Archiv stavebního úřadu
budova B1, ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I
   
pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 08:00 - 14:30 hod.
 
Provozovatel tržišť a tržních míst
Provozovatelem tržiště a tržních míst je statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238
 
Kontaktní osoba:
 
Pavla Gregorová  412 593 219  
Ing. Zdeňka Švirlochová 412 593 230  
     
Úřední hodiny:
     
pondělí až pátek 08:00 - 09:00 hod.  
 
Architekt města - Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D.
budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
4. patro - č. dveří 508
     
Hodiny pro veřejnost:    
     
úterý 08:00 - 11:00 hod.  
     
Schůzku je třeba předem domluvit na tel.  412 593 267 (pí Alena Vrbská)
 
Blog: http://decinarchitekt.blogspot.cz/
Naposledy změněno: 09.06.2020 - 12:23

ISO 9001:2015

SGS Česká Republika Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019 Přívětivý úřad 2019
2. místo v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.
 

Back to top