Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Strategický plán Děčína

VIZE, PRIORITY, CÍLE

Děčín 2020 - ekonomicky prosperující město s příjemným zázemím pro aktivní lidi

Děčín je ekonomicky rozvíjejícím se městem, kde se daří podnikání. Je udržovaným a bezpečným místem pro aktivní život s příjemným bydlením a širokým spektrem služeb. Jedinečná krajina s řekou Labe v blízkosti hranice s Německem umožňuje městu být centrem cestovního ruchu regionu.

Rozvojová témata:

01Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání

02Kvalitní životní prostředí

03Dostupnost města

04Město příznivé k návštěvníkům

05Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život

06Atraktivní město pro život

07Vzdělávání pro budoucnost

08Obnova a správa veřejné infrastruktury města

09Modernizace veřejné správy

Vize rozvojových témat:

01Město podporující podnikání, vznik nových firem a živností; rozvoj stávajících velkých zaměstnavatelů; dostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce, splňující podmínky místních zaměstnavatelů

02Město se zdravým životním prostředím podporující udržitelné odpadové hospodářství

03Výborně dostupné a dobře prostupné město plně využívající potenciál polohy na Labi i na páteřní železniční trase, město výborně napojené na dálniční síť, město bezbariérové, s rozvinutou sítí cyklotras

04Město s jasnou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, připravené na zájem návštěvníků, úzce spolupracující s podnikateli v této oblasti

05Bezpečné město s dostatečným sociálním zázemím pro „aktivní občany“ a dostatečnou nabídkou na trhu práce pro motivované lidi, město zajišťující nejen důstojné stárnutí svých obyvatel, ale i pomoc v obtížné životní situaci, město stabilizující obydlenost jednotlivých městských částí s důrazem na posílení sociální mobility občanů

06Město příznivé k rodinám a mladým lidem respektující jejich potřeby

07Město s moderní infrastrukturou, vybavením pro vzdělávání svých občanů, systémem zkvalitňování výuky a vysokým procentem žáků s úspěšně ukončeným vzděláním upotřebitelným na místním trhu práce

08Udržované a modernizované město s vybudovaným efektivním systémem správy své infrastruktury

09Efektivně fungující úřad přátelský k občanům, poskytující dostupnou formou služby na vysoké úrovni.

 

folder Dokumenty Rozvoj - Strategie města

Naposledy změněno: 29.05.2020 - 10:57
 

Back to top