Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Adresáře Zrušené vyhlášky a nařízení města

(zrušené obecně závazné vyhlášky města a nařízení města)

Dokumenty

Toggle Titulek Datum
pdf 01/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 1/1999 o poplatku ze vstupného ( pdf, 595 KB ) 2363 stažení
pdf 01/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/99 a č. 11/99 ( pdf, 160 KB ) 2307 stažení
pdf 01/2001 - Nařízení města Děčín č. 1/2001, který se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů ( pdf, 200 KB ) 2498 stažení
pdf 01/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2002 o poplatku z ubytovací kapacity ( pdf, 640 KB ) 2456 stažení
pdf 01/2003 - Nařízení města Děčín č. 1/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Děčín ( pdf, 114 KB ) 2799 stažení
pdf 01/2004 - Nařízení města Děčín č. 1/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001 ( pdf, 162 KB ) 2289 stažení
pdf 01/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - Požární řád statutárního města Děčín ( pdf, 95 KB ) 2897 stažení
pdf 01/2008 - Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2008, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001 a nař ( pdf, 61 KB ) 2317 stažení
pdf 01/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č.1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2007 Požární řád statutárního města Děčín ( pdf, 446 KB ) 2327 stažení
pdf 01/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů ( pdf, 120 KB ) 2632 stažení
pdf 01/2011 - Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2011, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - Tržní řád, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010 a nařízení statutárního města ( pdf, 35 KB ) 2298 stažení
pdf 01/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ( pdf, 202 KB ) 5093 stažení
pdf 01/2015 - Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2015, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 4/2013 ( pdf, 1.65 MB ) 2296 stažení
pdf 01/2016 - Nařízení statutárního města č. 1/2016, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění pozdější ( pdf, 227 KB ) 2336 stažení
pdf 01/2017 - Nařízení města č. 1/2017 o dočasném vyloučení vstupu do lesa ( pdf, 76 KB ) 1255 stažení
pdf 02/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 2/1999 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ( pdf, 566 KB ) 2319 stažení
pdf 02/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2002 o užívání znaku a praporu města Děčín ( pdf, 518 KB ) 2300 stažení
pdf 02/2003 - Nařízení města Děčín č. 02/2003 o vyhlašení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Děčín ( pdf, 1.80 MB ) 2436 stažení
pdf 02/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno ( pdf, 46 KB ) 2341 stažení
pdf 02/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 Požární řád města Děčín a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akc ( pdf, 64 KB ) 2206 stažení
pdf 02/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ( pdf, 107 KB ) 2334 stažení
pdf 02/2010 - Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD ( pdf, 399 KB ) 2393 stažení
pdf 02/2011 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ( pdf, 397 KB ) 2184 stažení
pdf 02/2013 - Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2013 - Tržní řád ( pdf, 1.35 MB ) 2601 stažení
pdf 02/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ( pdf, 124 KB ) 2693 stažení
pdf 02/2017 - Nařízení města č. 2/2017 o dočasném vyloučení vstupu do lesa ( pdf, 72 KB ) 1279 stažení
pdf 02/2018 - Nařízení města č. 2/2018 o prodloužení dočasného vyloučení vstuou do lesa ( pdf, 136 KB ) 1676 stažení
pdf 03/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ( pdf, 1017 KB ) 2278 stažení
pdf 03/2001 - Nařízení města Děčín č. 3/2001 o koeficientu růstu nájemného z bytu ( pdf, 304 KB ) 2662 stažení
pdf 03/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( pdf, 529 KB ) 2561 stažení
pdf 03/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2004 o stanovení spádových obvodů pro základní školy, jejichž zřizovatelem je město Děčín ( pdf, 270 KB ) 3159 stažení
pdf 03/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ( pdf, 31 KB ) 2507 stažení
pdf 03/2008 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů ( pdf, 48 KB ) 2394 stažení
pdf 03/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín – změněna OZV č. 1/20 ( pdf, 225 KB ) 3461 stažení
pdf 03/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( pdf, 827 KB ) 3328 stažení
pdf 03/2011 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ( pdf, 711 KB ) 2427 stažení
pdf 03/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ( pdf, 1.40 MB ) 2948 stažení
pdf 03/2013 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ( pdf, 82 KB ) 3298 stažení
pdf 03/2018 - Nařízení města č. 3/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa ( pdf, 112 KB ) 1588 stažení
pdf 04/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 4/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytu ( pdf, 147 KB ) 2289 stažení
pdf 04/2001 - Nařízení města Děčín č. 4/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ( pdf, 215 KB ) 2350 stažení
pdf 04/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2002 – Požární řád města Děčín ( pdf, 2.61 MB ) 2260 stažení
pdf 04/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( pdf, 628 KB ) 2965 stažení
pdf 04/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazn ( pdf, 75 KB ) 2226 stažení
pdf 04/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( pdf, 775 KB ) 2576 stažení
pdf 04/2008 - Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2008, kterým se mění nařízení města Děčín č. 10/2004 TRŽNÍ ŘÁD ( pdf, 52 KB ) 2335 stažení
pdf 04/2009 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu – změněno nařízeními č. 4/2012, č. 5/2013 a č. 1/2016 ( pdf, 231 KB ) 2906 stažení
pdf 04/2010 - Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD ( pdf, 426 KB ) 2442 stažení
pdf 04/2011 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ( pdf, 142 KB ) 2647 stažení
pdf 04/2012 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu – změněno nařízeními č ( pdf, 84 KB ) 2803 stažení
 

Back to top