Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Adresáře Pravidla a zásady

Dokumenty

Toggle Titulek Datum
pdf 01. Doplňková pravidla pro prodej bytových a nebyt. jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech ( pdf, 167 KB ) 3420 stažení
pdf 02. Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín ( pdf, 732 KB ) 4990 stažení
pdf 03. Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví města Děčín ( pdf, 349 KB ) 7594 stažení
pdf 04. Postup a zásady převodu hrobek a hrobových zařízení z vlastnictví statutárního města Děčín ( pdf, 107 KB ) 4012 stažení
pdf 05. Postup a zásady realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových ( pdf, 137 KB ) 2581 stažení
pdf 06. Pravidla o podrobnostech systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem ( pdf, 2.11 MB ) 3372 stažení
pdf 07. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Děčín ( pdf, 1.96 MB ) 3197 stažení
pdf 08. Řád veřejného pohřebiště města Děčín ( pdf, 271 KB ) 7209 stažení
pdf 09. Sazebník úhrad za poskytování informací ( pdf, 88 KB ) 5207 stažení
pdf 10. Směrnice č. 38-5 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( pdf, 208 KB ) 5230 stažení
pdf 11. Statut - Ceny statutárního města Děčín včetně pravidel pro podávání návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a o projednání a vyhodnocení podaných návrhů ( pdf, 351 KB ) 2806 stažení
pdf 12. Zásady poskytování účelových dotací v oblasti sociálních věcí, kultury a sportu ( pdf, 234 KB ) 2957 stažení
pdf 13. Zásady postupu Statutárního města Děčín při částečné nebo úplné úhradě nákladů na zpracování změn územního plánu města ( pdf, 330 KB ) 3399 stažení
pdf 14. Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín - platné od 1.1. 2018 ( pdf, 214 KB ) 1547 stažení
pdf 15. Zásady zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým ( pdf, 353 KB ) 4352 stažení
dokument 16. Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a obytných místností v ubytovně pro seniory ( doc, 111 KB ) 2465 stažení
pdf 17. Domovní řád města Děčín ( pdf, 233 KB ) 3543 stažení
dokument 18. Žádosti poskytnutí dotace - Podpora výstavby RD ( doc, 64 KB ) 1626 stažení
pdf 19. Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín ( pdf, 259 KB ) 1562 stažení
dokument 20. Žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu ČOV pro RD ( doc, 46 KB ) 1746 stažení
pdf 21. Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín ( pdf, 141 KB ) 1670 stažení
pdf 22. Pravidla pro přidělování bytů ( pdf, 111 KB ) 78 stažení
 

Back to top