Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Adresáře Platné vyhlášky a nařízení města

(obecně závazné vyhlášky města a nařízení města)

Dokumenty

Toggle Titulek Datum
pdf 01/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín ( pdf, 243 KB ) 3017 stažení
pdf 01/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o znaku a vlajce města Děčín ( pdf, 596 KB ) 1317 stažení
pdf 01/2013 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín ( pdf, 181 KB ) 3180 stažení
pdf 01/2014 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ( pdf, 543 KB ) 3150 stažení
pdf 01/2017 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín ( pdf, 243 KB ) 3415 stažení
pdf 01/2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín ( pdf, 237 KB ) 2723 stažení
pdf 01/2019 - Nařízení č. 1/2019, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu ( pdf, 122 KB ) 388 stažení
pdf 01/2020 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Děčín a systému nakládání se stavebním odpadem ( pdf, 118 KB ) 69 stažení
pdf 02/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín ( pdf, 33 KB ) 3072 stažení
pdf 02/2001 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranstvích ve městě Děčíně ( pdf, 1.22 MB ) 3378 stažení
pdf 02/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín ( pdf, 211 KB ) 3065 stažení
pdf 02/2008 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ( pdf, 5.05 MB ) 3824 stažení
pdf 02/2009 - Nařízení statutárního města Děčín o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a služby parkovišť v souvislosti s umístěním nuceně odtažených silničních vozidel na území statutárního města Děčín ( pdf, 209 KB ) 3121 stažení
pdf 02/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herníh ( pdf, 197 KB ) 3091 stažení
pdf 02/2015 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín – Požární řád statutárního města Děčín ( pdf, 238 KB ) 3171 stažení
pdf 02/2017 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci hlučných činností a o nočním klidu ( pdf, 218 KB ) 4564 stažení
pdf 02/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních her ( pdf, 82 KB ) 255 stažení
pdf 03/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o závazných částech územního plánu města Děčín – změněna a doplněna OZV č. 2/2004 ( pdf, 127 KB ) 4105 stažení
pdf 03/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín ( pdf, 128 KB ) 2998 stažení
pdf 03/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ( pdf, 253 KB ) 2951 stažení
pdf 03/2015 - Nařízení statutárního města Děčín TRŽNÍ ŘÁD ( pdf, 1.60 MB ) 4350 stažení
pdf 03/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( pdf, 394 KB ) 2841 stažení
pdf 03/2017 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her ( pdf, 258 KB ) 1991 stažení
pdf 03/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů ( pdf, 121 KB ) 488 stažení
pdf 04/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín ( pdf, 28 KB ) 3046 stažení
pdf 04/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o městské policii ( pdf, 43 KB ) 3322 stažení
pdf 04/2005 - Nařízení města Děčín, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a nařízení města Děčín ( pdf, 54 KB ) 2961 stažení
pdf 04/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o omezení potulného pouličního umění ( pdf, 289 KB ) 2550 stažení
pdf 04/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( pdf, 125 KB ) 349 stažení
pdf 05/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín ( pdf, 45 KB ) 3018 stažení
pdf 05/2006 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ( pdf, 64 KB ) 2953 stažení
pdf 05/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení ( pdf, 200 KB ) 2914 stažení
pdf 05/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu ( pdf, 121 KB ) 276 stažení
pdf 06/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města ( pdf, 44 KB ) 2961 stažení
pdf 06/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů ( pdf, 101 KB ) 278 stažení
pdf 07/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných opatření vydaných před rokem 1990 ( pdf, 63 KB ) 3020 stažení
pdf 07/2006 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín ( pdf, 100 KB ) 3125 stažení
pdf 07/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín ( pdf, 196 KB ) 3070 stažení
pdf 08/1998 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zřízení nové části města Děčín XXX-Velká Veleň ( pdf, 62 KB ) 2927 stažení
pdf 08/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín ( pdf, 78 KB ) 3029 stažení
pdf 08/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 15/1999 ( pdf, 71 KB ) 2982 stažení
pdf 09/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek ( pdf, 70 KB ) 3079 stažení
pdf 09/2009 - Nařízení statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín ( pdf, 4.16 MB ) 2876 stažení
pdf 12/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření ( pdf, 73 KB ) 3030 stažení
pdf 14/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření ( pdf, 66 KB ) 3057 stažení
pdf 18/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ( pdf, 125 KB ) 2913 stažení
 

Back to top