Povinně zveřejňované informace

  • Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • Podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • Informace týkající se provozu elektronické adresy podatelny a problematiky parametrů, příjmu a zpracování datových zpráv
  • Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Malé soubory, běžně sloužící k rozlišování jednotlivých uživatelů a jejich předvoleb
  • Podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

ISO 9001:2015

SGS Česká Republika Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019 Přívětivý úřad 2019
2. místo v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.
 

Back to top