Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

webmaster

 • Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zprávy z kontrolní
  činnosti
  Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Petice
  a stížnosti
  Podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • Informace týkající se provozu elektronické adresy podatelny a problematiky parametrů, příjmu a zpracování datových zpráv
 • Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Malé soubory, běžně sloužící k rozlišování jednotlivých uživatelů a jejich předvoleb
21.05.2020 - 14:42

Doklady a různé průkazy

 

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend a matriky
Vedoucí oddělení: Ing. Vladimíra Holečková, tel.: 412 591 126

Úřední hodiny:

pondělí 08:00 - 17:00 hod.
úterý 08:00 - 13:00 hod.
středa 08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.
pátek zavřeno

Pracovníci úseku občanských průkazů:

Ilona Smoligová  412 591 139  
Alice Veselá  412 591 402  
Pavla Tondrová  412 591 421  
Jaroslava Šottová  412 591 153  
Barbora Kropáčová  412 591 156  

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí) - tel.: 412 591 402 nebo po kliknutí zde.

Jaké doklady musím přinést?

 • první občanský průkaz i každý další dětský OP: rodný list (originál) se předkládá vždy
 • před ukončením platnosti OP: dosavadní občanský průkaz
 • ztráta, odcizení, poškození, zničení: potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty…), pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz)
 • ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR: rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu – doplnění nepovinných údajů – zápis titulu – originál diplomu

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra - 250,- Kč • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra - 100 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč – budou vydávány pouze z důvodu voleb.

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

Výměna občanského průkazu z důvodu konce platnosti – správní poplatek se nevybírá.

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend a matriky
Vedoucí oddělení: Ing. Vladimíra Holečková, tel.: 412 591 126

Úřední hodiny:

pondělí 08:00 - 17:00 hod.
úterý 08:00 - 13:00 hod.
středa 08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.
pátek zavřeno

Pracovníci úseku občanských průkazů:

Ilona Smoligová  412 591 139  
Alice Veselá  412 591 402  
Pavla Tondrová  412 591 421  
Barbora Kropáčová  412 591 156  

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí) - tel.: 412 591 402 nebo po kliknutí zde.

S čím se na výše uvedené pracovnice můžete obrátit:

 • žádost o vydání biometrického cestovního pasu
 • žádost o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě (takzvaný blesk)
 • nahlášení ztráty nebo odcizení cestovních dokladů

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů činní správní poplatek 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 4 000 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 1 500 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 2 000 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč,
 • podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 1 000 Kč

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin,
 • nebo do 5 pracovních dnů.

 

06.05.2020 - 15:21

Zpravodaj města Děčín

Zpravodaj č. 1/2020
Zpravodaj č. 2/2020
Zpravodaj č. 3/2020
Zpravodaj č. 4/2020
Zpravodaj č. 5/2020
Zpravodaj č. 6/2020
Zpravodaj č. 7/2020
Zpravodaj č. 8/2020
Zpravodaj č. 9/2020
Zpravodaj č. 10/2020

Archiv všech vydání Zpravodaje

07.04.2020 - 12:54

Základní kontakty

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV 
   
Úřední hodiny
   
   
+420 412 593 111
+420 412 591 111
   
Telefonní seznam úřadu
   
statutární město Děčín
IDDS: x9hbpfn
Magistrát města Děčín
IDDS: nj6wxpq
   
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Rubrika Dotazy občanů slouží občanům města k získání informací, které se týkají chodu magistrátu a fungování města. Není v žádném případě diskusním fórem. Proto, aby mohl být dotaz umístěn na webové stránky spolu s odpovědí, musí odpovídat následujícím pravidlům:

 
 1. Dotaz musí spadat do kompetence magistrátu a statutárního města Děčín.
 2. Musí být slušný, stručný, věcný, jasný a srozumitelný.
 3. Na dotazy, které obsahují urážky, osobní útoky, vulgární výrazy, pomluvy, výhružky a agresivní provokace, hanobí rasy, národy a přesvědčení jednotlivců či skupin, nebo odporují zákonům ČR, nebudeme odpovídat.
 4. V dotazu nesmí být uvedeny žádné osobní údaje, které by mohly být zneužity.
 5. V případě, že dotaz splní všechny tyto podmínky, bude spolu s odpovědí kompetentní osoby zveřejněn.
 6. Na dotazy odpovídáme zpravidla do týdne, u některých trvá zjištění odpovědi déle, maximálně však 30 dní.
19.03.2020 - 21:51

Dotazy občanů

Vážení návštěvníci,

rubrika Dotazy občanů je v tuto chvíli nedostupná. Pracuje se na její nové koncepci.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na naší bezplatnou telefonickou linku 800 100 730, případně elektronicky na e-­­mail

Děkujeme Vám za pochopení.

12.03.2020 - 10:00

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

Strana 1 z 106
 

Back to top