POZOR! V pátek 3.7. od 08.00 do 15.00 hodin bude nedostupná linka 156 i ostatní pevné linky Městské policie Děčín.     Operační služba bude dostupná pouze na mobilním čísle 604 294 673.

Doprava

traffic lights 1428827 1920 car 1590508 1920
Dopravní zpravodajství
z města
Pátrání po vozidlech
a registračních značkách

Autobusy a cyklobusy

Městská autobusová doprava v Děčíně a linková autobusová doprava do okolních obcí je provozována Dopravním podnikem města Děčína, a.s.

 
Dopravní podník města Děčína, a.s. 412 709 511
Autobusové nádraží v Děčíně: 412 709 550
Infocentrum DÚK v Děčíně: 412 709 580
 

Vlaky

 
 
ČD Centrum Děčín: 972 433 115
Zákaznická informační linka ČD: 840 112 113
 

Doprava na Labi

 
 

TAXI v Děčíně

 
TAXI Děčín: 777 557 776
Vi3 Taxi služba Děčín: 770 124 124
 

Dopravní zařízení a sítě

Silniční síť

Region Děčín má vzhledem ke své výhodné poloze dobré komunikační podmínky. Obce a města regionu jsou propojena hustou sítí silnic.

Hlavní osu silniční dopravy představují silnice:

  • silnice I/13 - spojující Podkrušnohoří (z Karlových Varů přes Chomutov, Most a Teplice) s Podještědím (Liberec), která v Děčíně přechází po Novém mostě,
  • silnice I/9 - hranice SRN - Rumburk - Česká Lípa - Mladá Boleslav,
  • silnice I/62 - Ústí nad Labem- Děčín – Hřensko (silniční hraniční přechod Hřensko - Schmilka). Jejich význam spočívá zejména v tranzitní přepravě. Tranzitní doprava zajišťuje spojení mezi Českou republikou a SRN s vazbou na severské státy Evropy. Na tento systém navazuje tzv. Královská silnice z Lužice přes státní hranici na Lobendavu - Rumburk - Nový Bor do České Lípy.

Železniční síť

Město Děčín je železničním uzlem (křižovatkou mezi směrem sever - jih a severovýchod - jihozápad) celostátního významu se stanicí mezinárodního charakteru Praha - Děčín - Drážďany - Berlín - Hamburk (č. 815), která je též přechodovou stanicí mezi Českou republikou a Německem (železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau).

Ostatní možnosti dopravy

Město je vzhledem ke své poloze významným říčním přístavem. Děčín leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se střední a severní částí Německa, státy Beneluxu a Francií. V přístavu jsou poskytovány komplexní služby v logistickém řetězci (překlad a skladování zboží, pakování kontejnerů, celní a spediční služby, pronájem prostor a ploch).

Naposledy změněno: 29.05.2020 - 10:51

ISO 9001:2015

SGS Česká Republika Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019 Přívětivý úřad 2019
2. místo v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.
 

Back to top