POZOR! V pátek 3.7. od 08.00 do 15.00 hodin bude nedostupná linka 156 i ostatní pevné linky Městské policie Děčín.     Operační služba bude dostupná pouze na mobilním čísle 604 294 673.

Díky grantu, který poskytla Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny, mohlo město vyrobit a instalovat lavičky, stojany na kola a další, tolik potřebný mobiliář na jedné z nejnavštěvovanějších cyklostezek v republice. 

V polovině července nabyla účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení.

Termo Děčín a. s. oznamuje, že v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., § 76 odst. 4 písm. g) odstraňování poruchy na rozvodném zařízení, bude na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka tepelné energie pro přípravu teplé vody. Dodávka tepelné energie bude obnovena bezprostředně po opravě rozvodného zařízení. Místo přerušení dodávky: Děčín VI – Želenice a Děčín – Podmokly

Do poloviny září by měla proběhnout sanace skalní věže v bývalém lomu na Stoliční hoře. Sanační práce budou spočívat v postupném odbourávání havarijního bloku.

Na střed boletického sídliště dohlíží posílené hlídky městské policie a asistentů prevence kriminality, kteří strážníkům pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem. Důvodem pro zesílený dohled jsou opakované stížnosti obyvatel na kriminalitu a problémy v oblasti občanského soužití s nově příchozími obyvateli, kteří se do Boletic stěhují z jiných měst.

V posledních dnech se rozšířila fáma, že vstupné do Aquaparku je pro některé spoluobčany zdarma nebo je hrazeno ze sociálních dávek. Tato informace se nezakládá na pravdě. Platit musí všichni návštěvníci areálu dle platného ceníku.

Přestože Děčín ve svých projektech nepochybil, došlo k zastavení proplácení dotací projektů IPRM. Za dokončené projekty by měl Regionální operační program Severozápad uhradit více jak 160 mil. Kč. 

ISO 9001:2015

SGS Česká Republika Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019 Přívětivý úřad 2019
2. místo v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.
 

Back to top