Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Na střed boletického sídliště dohlíží posílené hlídky městské policie a asistentů prevence kriminality, kteří strážníkům pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem. Důvodem pro zesílený dohled jsou opakované stížnosti obyvatel na kriminalitu a problémy v oblasti občanského soužití s nově příchozími obyvateli, kteří se do Boletic stěhují z jiných měst.

V posledních dnech se rozšířila fáma, že vstupné do Aquaparku je pro některé spoluobčany zdarma nebo je hrazeno ze sociálních dávek. Tato informace se nezakládá na pravdě. Platit musí všichni návštěvníci areálu dle platného ceníku.

Přestože Děčín ve svých projektech nepochybil, došlo k zastavení proplácení dotací projektů IPRM. Za dokončené projekty by měl Regionální operační program Severozápad uhradit více jak 160 mil. Kč. 

Odbor rozvoje upozorňuje na skutečnost, že SFŽP ČR vyhlásil výzvu na k podávání žádostí o dotaci na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 100 milionů korun a podpora je určena také občanům, tedy fyzickým osobám.

Do konce září mohou občané podávat návrhy na udělení Ceny města. Tu mohou získat významné osobnosti, které se zapsaly do povědomí obyvatel v různých oblastech života.


Dopravní inspektorát Děčín sídlí na nové adrese. Všechny součásti dopravního inspektorátu se přestěhovaly do jediné budovy bývalého Celního úřadu Děčín na adresu:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín
Dopravní inspektorát
Husovo náměstí 111/12
405 02 Děčín IV

V pátek 26.7.2013 od 18:30 hod. vystoupí na nádvoří naší Restaurace Pastýřská stěna taneční a hudební skupina ze Zimbabwe - IYASA. Vstupné je 100,- Kč a zaručuje, že uvidíte "africký uragán".

 

Back to top