Rada města Děčín

Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Rada města:

 
hrouda 
Jaroslav Hrouda (ANO) 
pověřen výkonem pravomoci
primátora města
 
  
raskaandel
 Ing. Vladislav Raška (Náš Děčín)Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO)
člen rady městačlen rady města
  
 weiss houska
Ing. Jiří Chára (ANO)Ing. Jan Palička (ANO)
člen rady městačlen rady města


 

 

Termíny jednání Rady města v roce 2020
07.01.2020
21.01.2020

04.02.2020
18.02.2020

03.03.2020
24.03.2020
07.04.2020
21.04.2020

12.05.2020
26.05.2020

09.06.2020
23.06.2020
07.07.2020

18.08.2020

01.09.2020
22.09.2020
06.10.2020
20.10.2020

10.11.2020
24.11.2020

08.12.2020

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

 1. zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,
 2. plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
 3. vydává nařízení statutárního města,
 4. stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),
 5. stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,
 6. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,
 7. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 8. schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín
PředsedaČlenovéDokumenty
Jaroslav HroudaIng. Vladislav Raška
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Václav Němeček
Ing. Ondřej Smíšek
Zápisy z jednání komise
Statut komise
Jednací řád komise
 
Sportovní komise
PředsedaČlenovéDokumenty
Robert LandaMgr. Oldřich Kadlec
Ing. Tomáš Štěpánek
Mgr. Jan Mareš
Ing. Rostislav Donát
Lukáš Trnka
Ing. Igor Bayer
Zápisy z jednání komise
Statut komise
Jednací řád komise
 
Kulturní komise
PředsedaČlenovéDokumenty
Ing. Miroslava PoskočilováBc. Světluše Hochwalderová
Rastislav Sobíšek MgA.
Dmitrij Pljonkin
Mgr. Martin Pošta
Mgr. Radek Fridrich
Mgr. Lenka Holubcová
Zápisy z jednání komise
Statut komise
Jednací řád komise
 
Školská komise
PředsedaČlenovéDokumenty
Mgr. Bc. Alena TomáškováIng. Miroslav Dlask
Mgr. Ondřej Michálek
Mgr. Kamila Kratochvílová
Bc. Světluše Hochwalderová
Bc. Helena Králíčková
Mgr. Vít Průša
Zápisy z jednání komise
Statut komise
Jednací řád komise
 
Sociální a zdravotní komise
PředsedaČlenovéDokumenty
PhDr. Sofie Wernerová DimitrovováMgr. Iva Matějovská
PhDr. Marek Hošek
Zuzana Turčeková, DiS.
MUDr. Petr Havlík
Ing. Bc. Rustam Kokotjucha
Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
Mgr. Jana Hronová
Petr Korselt
Zápisy z jednání komise
Statut komise
Jednací řád komise
 
Povodňová komise
VedeníČlenovéDokumenty

Předseda:
Jaroslav Hrouda

Místopředseda:
Ing. Vladislav Raška

Tajemník:
Ing. Zdeněk Hanuš

Ing. Jiří Anděl, CSc.
Václav Němeček
plk. Ing. Jaroslav Vaněk
komisař npor. Ing. Martin Votrubec
Petr Michajličenko
Ing. Jiří Mach
Ing. Eva Novotná
Ing. Hana Urbanová
Ing. Jindra Stanková
PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA
Lenka Taušnerová
Richard Musil, Dis.
Ing. Radek Tuhý
MUDr. Martin Macháč
Ing. Martin kříž
Ing. Tomáš Martinček
Zápisy z jednání komise
Statut komise
Jednací řád komise

Garant sekce: Bc. Gabriela Hodboďová, tel.: 412 593 202

Naposledy změněno: 26.06.2020 - 10:06

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  pověřen výkonem pravomoci
  primátora města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top