POZOR – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN!     Od 12.10.2020 jsou úřední hodiny na všech pracovištích vždy v pondělí a ve středu 8:00-10:00 a 14:00-17:00 hodin.

webmaster

08.10.2020 - 12:41

Odpadové hospodářství

Za obsah v této sekci odpovídá:
 
Michaela Baďoučková
Odbor komunikací a dopravy
 412 593 232   

Videopořad pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Videopořad pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2020

Z důvodu uvolnění prostor Společenského domu Střelnice ve čtvrtek dne 17. září 2020, kde se obvykle koná zasedání Zastupitelstva města Děčín přesouvám zasedání Zastupitelstva města Děčín z Velké zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín do prostor Společenského domu Střelnice v Děčíně I.

Změna je provedena z technických důvodů a doporučených hygienických opatření v rámci onemocnění COVID – 19. Čas zasedání zůstává nezměněn, tzn. od 10:00 hodin.

Jaroslav Hrouda
primátor města

01.09.2020 - 11:44

05 - Za sekci zodpovídá

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Kontaktní osoba:

Rudolf Kugler
 412 591 132   

01.09.2020 - 11:44

04 - Správní poplatky

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • 1 000 Kč při podání a převzetí u Ministerstva vnitra,
 •    500 Kč při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 •    500 Kč při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

občanům mladším 15 let:

 • 500 Kč při podání a převzetí u Ministerstva vnitra,
 • 250 Kč při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • 250 Kč při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • 500 Kč při podání a převzetí u Ministerstva vnitra,
 • 250 Kč při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • 500 Kč při převzetí u Ministerstva vnitra - 250,- Kč • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

občanům mladším 15 let:

 • 300 Kč při podání a převzetí u Ministerstva vnitra,
 • 200 Kč při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • 100 Kč při převzetí u Ministerstva vnitra,
 • 300 Kč při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Ostatní poplatky:

 • 200 Kč vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu,
 • 100 Kč vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc (budou vydávány pouze z důvodu voleb),
 •   50 Kč vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let,
 • 100 Kč vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky,
 • 100 Kč vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy,
 • 100 Kč převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti,
 • 100 Kč odblokování elektronické autentizace občanského průkazu,
 • výměna občanského průkazu z důvodu konce platnosti – správní poplatek se nevybírá
01.09.2020 - 11:43

03 - Bližší informace

obcansky prukaz 1   obcansky prukaz 2

Obrázky zvětšíte kliknutím myší na obrázek.

První občanský průkaz i každý další dětský OP:

 • rodný list (originál) - předkládá se vždy.

Před ukončením platnosti OP:

 • dosavadní občanský průkaz.

Ztráta, odcizení, poškození, zničení:

 • potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty…),
 • pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz).

Ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR:

 • rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu,
 • doplnění nepovinných údajů (zápis titulu) originál diplomu.

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí oddělení:

Ing. Vladimíra Holečková
 412 591 121   

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci občanských průkazů:

Pavla Tondrová
 412 591 421   

Ilona Smoligová
 412 591 139   

Pavla Klomfarová
 412 591 156   

Marek Smutný
 412 591 153   

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí):   412 591 153

Elektronické objednání na úřad:

01.09.2020 - 11:04

05 - Za sekci zodpovídá

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Kontaktní osoba:

Rudolf Kugler
 412 591 132   

Strana 1 z 114

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Počasí v Děčíně

Děčín, Czechia

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top