Zaregistrované politické strany, politická hnutí a koalice mohou dle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka.

Magistrát města Děčín jako pověřený obecní úřad se sídlem volebního obvodu č. 33 - Děčín bude v pondělí 17.08.2020 od 14.00 hodin v zasedací místnosti tajemníka Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 1. p., č. dv. 210, losovat pořadí kandidátů volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Losování se mohou účastnit zmocněnci volebních stran a případně zástupci médií.

Plánovaná uzavírka Teplické ulice a odklon autobusových linek č. 202, 212, 214, 218, 229, 233 a 432 přes ul. Podmokelská a ul. Pivovarská se bohužel ještě prodlouží, a to až do 30. 9. 2020. Stavba se zpomalila, protože se narazilo na skalní masiv, který se musí odtěžovat skalní frézou. Stávající změny v MAD pokračují. Prosíme o pochopení.

Primátor města informuje o stanovení počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. Pro oboje volby je společný volební okrsek a je zřízena jedna okrsková volební komise.

Přijďte si 20. srpna 2020 od 13 do 17 hodin prohlédnout budovu A6 děčínského magistrátu. Jedná se o prostory bývalé městské knihovny na Mírovém náměstí v Podmoklech, které prošly v minulých měsících rekonstrukcí. Vznikly zde nové kanceláře, sociální zázemí a také výtah. Vše, včetně vstupu do budovy bočním vchodem, je bezbariérové. Do opravených prostor se přestěhuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí, agenda kurately pro děti a mládež a agenda náhradní rodinné péče.

Magistrát města Děčín jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 33 - Děčín vydal dne 14.08.2020 rozhodnutí o registraci přihlášek k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Veškerá rozhodnutí jsou zveřejněna na úřední desce a byla zaslána zmocněncům volebních stran.

Na začátku června schválila rada města Koncepci Smart City Děčín. Tento dokument je pro město vodítkem, jakým způsobem realizovat Smart City projekty, jejichž cílem je racionální využití chytrých technologií pro zlepšení života občanů ve městě. Koncepce definuje klíčové oblasti, na které by se mělo město zaměřit, popisuje, jak organizačně Smart City zajistit, navrhuje způsoby financování a v neposlední řadě vybírá klíčové projekty, které by se měly realizovat.

Strana 1 z 268

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  pověřen výkonem pravomoci
  primátora města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top