Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Mgr. Romana Silvarová

Statutární město Děčín vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti kultury a výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti sportu na rok 2015. Uzávěrka přijímání žádostí je 20. ledna 2015. Více informací najdete uvnitř článku.

Ústecká komunitní nadace a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L  připravila krátký dotazník, který se týká Děčína a jeho obyvatel. Záměrem anketního šetření realizovaného studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L je zjistit aktuální stav v oblastech, které nadace v regionu své působnosti (okresy DC, LT, TP, UL) finančně podporuje, a to s cílem přispět k zlepšení podmínek života v tomto regionu. S výsledky šetření budou zveřejněny v médiích. Prosíme o vyplnění dotazníku, který najdete na http://www.survio.com/survey/d/U6G3X5A9B9S6X1K5K. Děkujeme.

Ve dnech 2 a 3. prosince 2014 se ve Společenském domě Střelnice koná tradiční výstava vzdělávání ŠKOLA DĚČÍN 2014. Výstava je zaměřena na aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu pro školní rok 2015 – 2016.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, zveřejňuje informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje Ústecko – Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)“.

V Děčíně na Masarykově náměstí se v sobotu 4. října 2014 od 14 hodin koná Slavnost k desetiletému výročí aktivních záloh Armády České republiky. Program je připravený až do 17 hodin.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz