Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Informace k delegaci členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Napsal(a)  | Rubrika: Volby do Poslanecké sněmovny

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Ústeckém kraji, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb ( http://sandersondredging.com/20/kgc_punt/qkx_zggf_fon_9868 do středy dne 20.09.2017 do 16:00 hodin), jedno člena a jednoho náhradníka do každého volebního okrsku v Děčíně.

 

Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu primátorce města paní Mgr. Marii Blažkové (rozhodující je datum doručení).

http://graceproductionservices.com/archive Seznam delegovaných členů musí obsahovat:

  • jméno a přijmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu člena (náhradníka)
  • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu pověřena zmocněncem (kopie písemného pověření je součástí seznamu).

Seznam delegovaných členů může obsahovat:

  • telefonní číslo (vhodné pro další komunikaci)
  • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena (náhradníka)
  • údaj, do které okrskové volební komise má být delegovaný člen (náhradník) umístěn.

Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů (náhradníků) zmocněncem pověřena.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

  • Který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
  • U něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobodydůvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
  • Který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte paní Alenu Smutnou, tel. 412 593 201, 775 866 201, nebo písemně e-mailem: alena.smutna@mmdecin.cz.

 Přečtěno: 446 krát Naposledy změněno pondělí, 04 září 2017 14:57
Alena Smutná

vedoucí organizačního oddělení

KAM MÁM JÍT VOLIT? ZADEJTE ADRESU VČETNĚ ČÍSLA POPISNÉHO

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online