Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Informace k delegaci členů do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Napsal(a)  | Rubrika: Volba prezidenta republiky

Do okrskových volebních komisí v Děčně pro volbu prezidenta republiky může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně a Senátu, anebo politická strana, hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, a to nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb ( http://ageconcernni.org/business/homecare_ni.htm t.j. do středy dne 13.12.2017 do 16:00 hodin).

Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu primátorce města paní Mgr. Marii Blažkové (rozhodující je datum doručení).

here Seznam delegovaných členů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu člena (náhradníka)
  • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany, hnutí anebo jméno a příjmení navrhujícího občana (kandidátní listina byla zaregistrována) popřípadě jméno a příjmení osoby, která bude k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží.

Seznam delegovaných členů může obsahovat:

  • telefonní číslo
  • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena (náhradníka)
  • údaj, do které okrskové volební komise má být delegovaný člen (náhradník) umístěn.

Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany, hnutí nebo občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrovaná, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků pověřena.

Členem okrskové volební komise může být občan:

  • který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,
  • u něhož nenastala překážka v právu volit (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva),
  • který není kandidátem na prezidenta republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné nás kontaktovat na tel. čísle 412 593 201.Přečtěno: 413 krát Naposledy změněno úterý, 28 listopad 2017 10:01
Alena Smutná

vedoucí organizačního oddělení

KAM MÁM JÍT VOLIT? ZADEJTE ADRESU VČETNĚ ČÍSLA POPISNÉHO

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online