Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Platné vyhlášky a nařízení města

(obecně závazné vyhlášky města a nařízení města)

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto [ Vzestupně ]

20.  1/2006 Obecně závazná vyhláška města Děčín o znaku a vlajce města Děčín 20. 1/2006 Obecně závazná vyhláška města Děčín o znaku a vlajce města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 20.09.2018
Datum změny: 20.09.2018
Velikost souboru: 596.16 kB

54. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín 54. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín

oblíbené!
Přidáno: 13.03.2018
Datum změny: 04.04.2018
Velikost souboru: 237.66 kB

Oblast úpravy: základní školy, školské obvody, společné školské obvody

Datum schválení: 22.02.2018

Datum nabytí platnosti: 23.02.2018

Datum nabytí účinnosti: 10.03.2018

53. Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2017, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k státní silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu 53. Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2017, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k státní silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu

oblíbené!
Přidáno: 08.01.2018
Datum změny: 08.01.2018
Velikost souboru: 390.35 kB

Oblast úpravy: místní komunikace, stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Datum schválení: 12.12.2017

Datum nabytí platnosti: 13.12.2017

Datum nabytí účinnosti: 1.1.2018

52. Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 52. Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

oblíbené!
Přidáno: 08.11.2017
Datum změny: 08.11.2017
Velikost souboru: 258.23 kB

Oblast úpravy: zrušovací vyhláška, sázkové hry, loterie, omezení propagace hraní

Datum schválení: 21.09.2017

Datum nabytí platnosti: 26.09.2017

Datum nabytí účinnosti: 11.10.2017

51. _ 2/2017 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci hlučných činností a o nočním klidu 51. _ 2/2017 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci hlučných činností a o nočním klidu

oblíbené!
Přidáno: 17.05.2017
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 218.28 kB

Oblast úpravy: Hlučné činnosti, stroje, zařízení, regulace, noční klid, zkrácení, výjimečné případy

Datum schválení: 27.04.2017

Datum nabytí platnosti: 28.04.2017

Datum nabytí účinnosti: 28.04.2017

50. _ 1/2017 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín 50. _ 1/2017 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín

oblíbené!
Přidáno: 26.04.2017
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 243.74 kB

Oblast úpravy: Mateřské školy, školské obvody

Datum schválení: 30.03.2017

Datum nabytí platnosti: 04.04.2017

Datum nabytí účinnosti: 04.04.2017

49. _ 4/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o omezení potulného pouličního umění 49. _ 4/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o omezení potulného pouličního umění

oblíbené!
Přidáno: 11.01.2017
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 289.83 kB

Oblast úpravy: Veřejné prostranství, potulné pouliční umění, umělecké vystoupení, omezení

Datum schválení: 15.12.2016

Datum nabytí platnosti: 19.12.2016

Datum nabytí účinnosti: 03.01.2017

48. _ 3/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 48. _ 3/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

oblíbené!
Přidáno: 09.01.2017
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 394.06 kB

Oblast úpravy: Místní poplatek, veřejné prostranství, užívání

Datum schválení: 15.12.2016

Datum nabytí platnosti: 19.12.2016

Datum nabytí účinnosti: 03.01.2017

47. _ 2/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 47. _ 2/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

oblíbené!
Přidáno: 26.10.2016
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 124.9 kB

Oblast úpravy: Sázkové hry, loterie, regulace provozování

Datum schválení: 22.09.2016

Datum nabytí platnosti: 23.09.2016

Datum nabytí účinnosti: 08.10.2016

45. _ 5/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 45. _ 5/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

oblíbené!
Přidáno: 06.01.2016
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 317.13 kB

Oblast úpravy: Komunální odpad

Datum schválení: 17.12.2015

Datum nabytí platnosti: 18.12.2015

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2016

44. _ 3/2015 Nařízení statutárního města Děčín TRŽNÍ ŘÁD 44. _ 3/2015 Nařízení statutárního města Děčín TRŽNÍ ŘÁD

oblíbené!
Přidáno: 30.09.2015
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 1.6 MB

Oblast úpravy: Tržiště, prodej zboží, poskytování služeb, podomní prodej, prodejní doba, veřejné prostranství, vybavení tržišť, pořádek, čistota, bezpečnost, pravidla pro provozovatele, zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb, kontrolní činnost, sankce

Datum schválení: 22.09.2015

Datum nabytí platnosti: 30.09.2015

Datum nabytí účinnosti: 30.09.2015

43. _ 2/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín – Požární řád statutárního města Děčín 43. _ 2/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín – Požární řád statutárního města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 16.07.2015
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 238.05 kB

Oblast úpravy: Požární ochrana, JSDH, zdroje vody, ohlašovny požárů, požární poplach, přestupky, správní delikty

Datum schválení: 25.06.2015

Datum nabytí platnosti: 29.06.2015

Datum nabytí účinnosti: 14.07.2015

42. _ 1/2014 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 42. _ 1/2014 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

oblíbené!
Přidáno: 10.09.2014
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 543.65 kB

Oblast úpravy: Daň z nemovitosti, koeficient, výpočet

Datum schválení: 26.06.2014

Datum nabytí platnosti: 01.07.2014

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2015

40. _ 1/2013 Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín 40. _ 1/2013 Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín

oblíbené!
Přidáno: 30.05.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 181.7 kB

Oblast úpravy: Zpracování lesních hospodářských osnov

Datum schválení: 23.04.2013

Datum nabytí platnosti: 29.04.2013

Datum nabytí účinnosti: 14.05.2013

01. _ 8/1998 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zřízení nové části města Děčín XXX-Velká Veleň 01. _ 8/1998 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zřízení nové části města Děčín XXX-Velká Veleň

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 62.76 kB

Oblast úpravy: Zřízení městské části
Datum schválení: 22.10.1998
Datum nabytí platnosti: 07.11.1998
Datum nabytí účinnosti: 01.01.1999

04. _ 9/1999 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek 04. _ 9/1999 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 70.07 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 24.06.1999

Datum nabytí platnosti: 25.06.1999

Datum nabytí účinnosti: 10.07.1999

Vyhláška je pouze zrušovací.

03. _ 8/1999 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín 03. _ 8/1999 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 78.81 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 17.06.1999

Datum nabytí platnosti: 18.06.1999

Datum nabytí účinnosti: 03.07.1999

Vyhláška je pouze zrušovací.

02. _ 7/1999 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných opatření vydaných před rokem 1990 02. _ 7/1999 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných opatření vydaných před rokem 1990

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 63.16 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 17.06.1999

Datum nabytí platnosti: 18.06.1999

Datum nabytí účinnosti: 03.07.1999

Vyhláška je pouze zrušovací.

09. _ 14/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření 09. _ 14/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 66.48 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 21.09.2000

Datum nabytí platnosti: 25.09.2000

Datum nabytí účinnosti: 10.10.2000

Vyhláška je pouze zrušovací.

08. _ 12/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření 08. _ 12/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se ruší mimořádná veterinární opatření

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 73.22 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 20.07.2000

Datum nabytí platnosti: 21.07.2000

Datum nabytí účinnosti: 05.08.2000

Vyhláška je pouze zrušovací.

07. _ 8/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 15/1999 07. _ 8/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 15/1999

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 71.08 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 30.03.2000

Datum nabytí platnosti: 07.04.2000

Datum nabytí účinnosti: 22.04.2000

Vyhláška je pouze zrušovací.

06. _ 4/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín 06. _ 4/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 28.34 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 16.03.2000

Datum nabytí platnosti: 17.03.2000

Datum nabytí účinnosti: 01.04.2000

Vyhláška je pouze zrušovací.

05. _ 2/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín 05. _ 2/2000 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 33.07 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 16.03.2000

Datum nabytí platnosti: 17.03.2000

Datum nabytí účinnosti: 01.04.2000

Vyhláška je pouze zrušovací.

10. _ 2/2001 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranstvích ve městě Děčíně 10. _ 2/2001 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranstvích ve městě Děčíně

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 1.22 MB

Oblast úpravy: Nabízení a poskytování sexuálních služeb, veřejná prostranství

Datum schválení: 15.02.2001

Datum nabytí platnosti: 16.02.2001

Datum nabytí účinnosti: 03.03.2001

11. _ 3/2002 Obecně závazná vyhláška města Děčín o závazných částech územního plánu města Děčín – změněna a doplněna OZV č. 2/2004 11. _ 3/2002 Obecně závazná vyhláška města Děčín o závazných částech územního plánu města Děčín – změněna a doplněna OZV č. 2/2004

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 127.16 kB

Oblast úpravy: Územní plán

Datum schválení: 21.03.2002

Datum nabytí platnosti: 25.03.2002

Datum nabytí účinnosti: 09.04.2002

12. _ 5/2003 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín 12. _ 5/2003 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 45.3 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 11.12.2003

Datum nabytí platnosti: 12.12.2003

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2004

 

Vyhláška je pouze zrušovací.

 

15. _ 18/2004 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 15. _ 18/2004 Obecně závazná vyhláška města Děčín o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 125.96 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 16.12.2004

Datum nabytí platnosti: 23.12.2004

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2005

Vyhláška je pouze zrušovací.

14. _ 4/2004 Obecně závazná vyhláška města Děčín o městské policii 14. _ 4/2004 Obecně závazná vyhláška města Děčín o městské policii

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 43.84 kB

Oblast úpravy: Městská policie Děčín

Datum schválení: 17.06.2004

Datum nabytí platnosti: 30.06.2004

Datum nabytí účinnosti: 15.07.2004

13. _ 2/2004 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín 13. _ 2/2004 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 211.59 kB

Oblast úpravy: Územní plán

Datum schválení: 16.12.2004

Datum nabytí platnosti: 20.12.2004

Datum nabytí účinnosti: 04.01.2005

19. _ 6/2005 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města 19. _ 6/2005 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 44.87 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 24.11.2005

Datum nabytí platnosti: 28.11.2005

Datum nabytí účinnosti: 13.12.2005

Vyhláška je pouze zrušovací.

18. _ 4/2005 Nařízení města Děčín, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a nařízení města Děčín 18. _ 4/2005 Nařízení města Děčín, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a nařízení města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 55 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 04.10.2005

Datum nabytí platnosti: 06.10.2005

Datum nabytí účinnosti: 21.10.2005

Vyhláška je pouze zrušovací.

17. _ 3/2005 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín 17. _ 3/2005 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 128.99 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 15.09.2005

Datum nabytí platnosti: 19.09.2005

Datum nabytí účinnosti: 04.10.2005

Vyhláška je pouze zrušovací.

16. _ 1/2005 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín 16. _ 1/2005 Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 243.69 kB

Oblast úpravy: Územní plán

Datum schválení: 21.04.2005

Datum nabytí platnosti: 16.05.2005

Datum nabytí účinnosti: 31.05.2005

22. _ 7/2006 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín 22. _ 7/2006 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 100.97 kB

Oblast úpravy: Územní plán

Datum schválení: 21.12.2006

Datum nabytí platnosti: 28.12.2006

Datum nabytí účinnosti: 12.01.2007

 

21. _ 5/2006 Nařízení statutárního města Děčín, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 21. _ 5/2006 Nařízení statutárního města Děčín, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 16.08.2017
Velikost souboru: 64.32 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 20.07.2006

Datum nabytí platnosti: 21.07.2006

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2007

Vyhláška je pouze zrušovací.

25. _ 7/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín 25. _ 7/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 196.16 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 22.11.2007

Datum nabytí platnosti: 28.11.2007

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2008

Vyhláška je pouze zrušovací.

24. _ 5/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem 24. _ 5/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 147.03 kB

Oblast úpravy: Komunální odpad, stavební odpad

Datum schválení: 21.06.2007

Datum nabytí platnosti: 25.06.2007

Datum nabytí účinnosti: 10.07.2007

23. _ 3/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného 23. _ 3/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 253.42 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 21.06.2007

Datum nabytí platnosti: 28.06.2007

Datum nabytí účinnosti: 13.07.2007

 

Vyhláška je pouze zrušovací.

 

26. _ 2/2008 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 26. _ 2/2008 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 5.05 MB

Oblast úpravy: Požívání alkoholických nápojů, veřejné prostranství

Datum schválení: 26.06.2008

Datum nabytí platnosti: 27.06.2008

Datum nabytí účinnosti: 12.07.2008

32. _ 9/2009 Nařízení statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín 32. _ 9/2009 Nařízení statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 4.16 MB

Oblast úpravy: Místní komunikace, zimní údržba

Datum schválení: 20.10.2009

Datum nabytí platnosti: 21.10.2009

Datum nabytí účinnosti: 01.11.2009

31. _ 7/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů 31. _ 7/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 652.92 kB

Oblast úpravy: Označování a evidence psů

Datum schválení: 25.06.2009

Datum nabytí platnosti: 03.07.2009

Datum nabytí účinnosti: 01.09.2009

 

30. _ 5/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení 30. _ 5/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 200.7 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 23.04.2009

Datum nabytí platnosti: 27.04.2009

Datum nabytí účinnosti: 12.05.2009

Vyhláška je pouze zrušovací.

27. _ 2/2009 Nařízení statutárního města Děčín o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a služby parkovišť v souvislosti s umístěním nuceně odtažených silničních vozidel na území statutárního města Děčín 27. _ 2/2009 Nařízení statutárního města Děčín o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a služby parkovišť v souvislosti s umístěním nuceně odtažených silničních vozidel na území statutárního města Děčín

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 209.03 kB

Oblast úpravy: Odtah silničních vozidel, parkoviště pro umístění odtažených silničních vozidel

Datum schválení: 10.02.2009

Datum nabytí platnosti: 13.02.2009

Datum nabytí účinnosti: 28.02.2009

36. _ 10/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 36. _ 10/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 748.34 kB

Oblast úpravy: Místní poplatek, lázeňský a rekreační pobyt

Datum schválení: 16.12.2010

Datum nabytí platnosti: 17.12.2010

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2011

35. _ 9/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z ubytovací kapacity 35. _ 9/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z ubytovací kapacity

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 753.38 kB

Oblast úpravy: Místní poplatek, ubytovací kapacita

Datum schválení: 16.12.2010

Datum nabytí platnosti: 17.12.2010

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2011

34. _ 7/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku ze psů 34. _ 7/2010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku ze psů

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 1.21 MB

Oblast úpravy: Místní poplatek, psi

Datum schválení: 16.12.2010

Datum nabytí platnosti: 17.12.2010

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2011

37. _ 2/2012 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 37. _ 2/2012 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 21.08.2017
Velikost souboru: 197.18 kB

Oblast úpravy: Zrušovací vyhláška

Datum schválení: 26.01.2012

Datum nabytí platnosti: 27.01.2012

Datum nabytí účinnosti: 27.01.2012

Vyhláška je pouze zrušovací.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz