Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

2018

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto | [ Vzestupně ]

19 OR - Hlasování 19 OR - Hlasování

oblíbené!
Přidáno: 10.05.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 348.65 kB

23 OR - Informace k výměně tobogánů 23 OR - Informace k výměně tobogánů

oblíbené!
Přidáno: 05.06.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 428.82 kB

12 OPO - Dotaz na hlasování zastupitelstva 12 OPO - Dotaz na hlasování zastupitelstva

oblíbené!
Přidáno: 05.04.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 1.33 MB

10 OR - Informace k výběrovému řízení na lávku u vých. nádraží 10 OR - Informace k výběrovému řízení na lávku u vých. nádraží

oblíbené!
Přidáno: 15.03.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 750.21 kB

16 OŽP - Odlov zvěře v honitbách 16 OŽP - Odlov zvěře v honitbách

oblíbené!
Přidáno: 03.05.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 54.98 kB

14 OPO - Poskytnutí výpisu ze zápisu ZM 14 OPO - Poskytnutí výpisu ze zápisu ZM

oblíbené!
Přidáno: 20.04.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 56.45 kB

31 OKD - MAD a cena za kilometr 31 OKD - MAD a cena za kilometr

oblíbené!
Přidáno: 07.08.2018
Datum změny: 31.01.2019
Velikost souboru: 482.32 kB

05 OŽP - Dotaz na důvod pokácení jehličnanů 05 OŽP - Dotaz na důvod pokácení jehličnanů

oblíbené!
Přidáno: 31.01.2018
Datum změny: 31.01.2018
Velikost souboru: 297.41 kB

25 MP - Úkony hlídky MP 25 MP - Úkony hlídky MP

oblíbené!
Přidáno: 02.07.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 81.49 kB

30 OR - Informace - městský architekt 30 OR - Informace - městský architekt

oblíbené!
Přidáno: 06.08.2018
Datum změny: 31.01.2019
Velikost souboru: 1.81 MB

11 TAJ - Poskytnutí informace - zákoník práce 11 TAJ - Poskytnutí informace - zákoník práce

oblíbené!
Přidáno: 15.03.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 239.75 kB

13 OPO - Informace k usnesení rady města RM 18 05 39 04 13 OPO - Informace k usnesení rady města RM 18 05 39 04

oblíbené!
Přidáno: 17.04.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 935.42 kB

18 TAJ - Informace o uzavřených Kolektivních smlouvách 18 TAJ - Informace o uzavřených Kolektivních smlouvách

oblíbené!
Přidáno: 04.05.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 54.85 kB

06 TAJ - Informace - povolení k provozování parkoviště 06 TAJ - Informace - povolení k provozování parkoviště

oblíbené!
Přidáno: 02.02.2018
Datum změny: 02.02.2018
Velikost souboru: 113.24 kB

01 OSČ - Informace ke komunikaci v Malšovicích 01 OSČ - Informace ke komunikaci v Malšovicích

oblíbené!
Přidáno: 18.01.2018
Datum změny: 18.01.2018
Velikost souboru: 158.72 kB

17 OSU - Informace o počtu vedených řízení podle stavebního zákona. 17 OSU - Informace o počtu vedených řízení podle stavebního zákona.

oblíbené!
Přidáno: 04.05.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 54.65 kB

21 OSU - Informace k vyjádření Povodí Labe 21 OSU - Informace k vyjádření Povodí Labe

oblíbené!
Přidáno: 28.05.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 54.26 kB

07 TAJ - Informace - Zámek Děčín 07 TAJ - Informace - Zámek Děčín

oblíbené!
Přidáno: 02.02.2018
Datum změny: 02.02.2018
Velikost souboru: 1.14 MB

29 TAJ - Poskytnutí směrnice 29 TAJ - Poskytnutí směrnice

oblíbené!
Přidáno: 25.07.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 445.59 kB

27 - OSÚ - Informace k rozhodnutí na komerční objekt KFC Děčín 27 - OSÚ - Informace k rozhodnutí na komerční objekt KFC Děčín

oblíbené!
Přidáno: 25.07.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 88.78 kB

03 OŠK - Vyúčtování dotace na akci Tyršův Děčín 03 OŠK - Vyúčtování dotace na akci Tyršův Děčín

oblíbené!
Přidáno: 24.01.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 110.11 kB

22 TAJ - Iinformace o zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů a o výši nákladů na GDPR 22 TAJ - Iinformace o zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů a o výši nákladů na GDPR

oblíbené!
Přidáno: 04.06.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 57.43 kB

04 OR - Investiční plán akcí na rok 2018 04 OR - Investiční plán akcí na rok 2018

oblíbené!
Přidáno: 26.01.2018
Datum změny: 26.01.2018
Velikost souboru: 806.02 kB

20 OSU - Počet řízení ve správního obvodu zaniklého stavebního úřadu Jílové 20 OSU - Počet řízení ve správního obvodu zaniklého stavebního úřadu Jílové

oblíbené!
Přidáno: 21.05.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 48.88 kB

02 OSČ - Informace ze správního spisu MDC/SD-28/16120/2017 02 OSČ - Informace ze správního spisu MDC/SD-28/16120/2017

oblíbené!
Přidáno: 22.01.2018
Datum změny: 22.01.2018
Velikost souboru: 190.26 kB

33 OPO - Zpravodaj - náklady 33 OPO - Zpravodaj - náklady

oblíbené!
Přidáno: 12.09.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 169.13 kB

24 TAJ - Informace o nákladech souvisejících s managmantem kvality dle normy ISO 9001:2015 24 TAJ - Informace o nákladech souvisejících s managmantem kvality dle normy ISO 9001:2015

oblíbené!
Přidáno: 15.06.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 57.5 kB

15 OŽP - Informace k těžbě na Škrabkách 15 OŽP - Informace k těžbě na Škrabkách

oblíbené!
Přidáno: 03.05.2018
Datum změny: 03.05.2018
Velikost souboru: 53.37 kB

26 OŠK - Informace k dotaci poskytnuté MC Bělásek 26 OŠK - Informace k dotaci poskytnuté MC Bělásek

oblíbené!
Přidáno: 12.07.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 74.84 kB

28 OR - Informace k zakázce na osvětlení zimního stadionu 28 OR - Informace k zakázce na osvětlení zimního stadionu

oblíbené!
Přidáno: 25.07.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 339.92 kB

08 OPO - Poskytnutí jednacího řádu rady města 08 OPO - Poskytnutí jednacího řádu rady města

oblíbené!
Přidáno: 14.02.2018
Datum změny: 14.02.2018
Velikost souboru: 502.91 kB

36 OPO - Informace ke zpravodaji města 36 OPO - Informace ke zpravodaji města

oblíbené!
Přidáno: 10.10.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 173.22 kB

35 OKD - Informace k Technickým službám Děčín 35 OKD - Informace k Technickým službám Děčín

oblíbené!
Přidáno: 14.09.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 869.81 kB

44 OŽP - Informace k udělení výjimky 44 OŽP - Informace k udělení výjimky

oblíbené!
Přidáno: 06.11.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 90.41 kB

34 TAJ - Informace k nákladům na členy všech komisí rady města 34 TAJ - Informace k nákladům na členy všech komisí rady města

oblíbené!
Přidáno: 12.09.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 87.84 kB

41 OŠK - Vyúčtování akce Tyršův Děčín 41 OŠK - Vyúčtování akce Tyršův Děčín

oblíbené!
Přidáno: 29.10.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 86.25 kB

40 OŠK - Poskytnutí smluv s HC Děčín z. s. a vyúčtování 40 OŠK - Poskytnutí smluv s HC Děčín z. s. a vyúčtování

oblíbené!
Přidáno: 25.10.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 82.39 kB

47 OMH - Byty ve vlastnictví města 47 OMH - Byty ve vlastnictví města

oblíbené!
Přidáno: 03.12.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 377.31 kB

39 TAJ - Informace k panelu pod Kvádrberkuem a k bodovým výspravám vozovky 39 TAJ - Informace k panelu pod Kvádrberkuem a k bodovým výspravám vozovky

oblíbené!
Přidáno: 22.10.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 398.55 kB

37 TAJ - Dotazy ke kontrolám smluv uzavřených s HC Děčín z. s. v letech 2009 až 2018 37 TAJ - Dotazy ke kontrolám smluv uzavřených s HC Děčín z. s. v letech 2009 až 2018

oblíbené!
Přidáno: 10.10.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 57.72 kB

50 OPO - Přehled komisí RM 50 OPO - Přehled komisí RM

oblíbené!
Přidáno: 19.12.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 1.15 MB

38 OŽP - Informace o odlovu prasete divokého a jelena evropského v honitbě Studený vrch, Pustý zámek a Česká Kamenice 38 OŽP - Informace o odlovu prasete divokého a jelena evropského v honitbě Studený vrch, Pustý zámek a Česká Kamenice

oblíbené!
Přidáno: 22.10.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 125.42 kB

45 OŽP - Informace o přijatých opatření k odstranění nezákonného stavu 45 OŽP - Informace o přijatých opatření k odstranění nezákonného stavu

oblíbené!
Přidáno: 20.11.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 119.04 kB

43 OSÚ - Informace – o územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních 43 OSÚ - Informace – o územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních

oblíbené!
Přidáno: 06.11.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 53.44 kB

48 TAJ - Zřizovací listina SMS 48 TAJ - Zřizovací listina SMS

oblíbené!
Přidáno: 03.12.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 59.54 kB

46 OSC - Informace ze správního spisu sp. zn. MDC/Rp-1048/26096/2018 46 OSC - Informace ze správního spisu sp. zn. MDC/Rp-1048/26096/2018

oblíbené!
Přidáno: 23.11.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 139.15 kB

42 OKD - Změna dopravního značení 42 OKD - Změna dopravního značení

oblíbené!
Přidáno: 05.11.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 5.35 MB

55 TAJ - Informace k Aquaparku 55 TAJ - Informace k Aquaparku

oblíbené!
Přidáno: 04.01.2019
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 117.54 kB

54 OŽP - Informace k technickému pasportu vodního díla 54 OŽP - Informace k technickému pasportu vodního díla

oblíbené!
Přidáno: 21.12.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 363.71 kB

51 OŽP - Poskytnutí informací spočívající v žádosti o poskytnutí kopie podnětu 51 OŽP - Poskytnutí informací spočívající v žádosti o poskytnutí kopie podnětu

oblíbené!
Přidáno: 19.12.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 83.06 kB

57 OR - Informace ke stavbě v k.ú. Březiny 57 OR - Informace ke stavbě v k.ú. Březiny

oblíbené!
Přidáno: 04.01.2019
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 689.15 kB

58 OMH - Informace ke správě pohřebišť 58 OMH - Informace ke správě pohřebišť

oblíbené!
Přidáno: 07.01.2019
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 398.08 kB

56 TAJ - Informace k čerpání podzemní vody 56 TAJ - Informace k čerpání podzemní vody

oblíbené!
Přidáno: 04.01.2019
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 85.47 kB

59 OMH - Informace k pronájmu 59 OMH - Informace k pronájmu

oblíbené!
Přidáno: 22.01.2019
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 224.06 kB

32 OSC - Poskytnutí informací ze spisu sp. zn. MDC/Rp-3356/89072/2017 32 OSC - Poskytnutí informací ze spisu sp. zn. MDC/Rp-3356/89072/2017

oblíbené!
Přidáno: 07.08.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 133.53 kB

52 OMH - Informace k pronájmu 52 OMH - Informace k pronájmu

oblíbené!
Přidáno: 21.12.2018
Datum změny: 21.12.2018
Velikost souboru: 900.95 kB

09 TAJ - Informace k GDPR 09 TAJ - Informace k GDPR

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2018
Datum změny: 29.01.2019
Velikost souboru: 162.03 kB

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz