Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Správní poplatky - matrika

Napsal(a) 
  • vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu - bez správního poplatku
  • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu - 100 Kč
  • nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) - 20 Kč
  • vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení - 100 Kč
  • vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech - 1 000 Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3 000 Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2 000 Kč
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
  • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč  
Profesionalus vonių restauravimas ir atnaujinimas už protingą kainą.


Přečtěno: 73908 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz