Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Rada města na svém zasedání dne 09.09.2014 usnesením č. RM 14 15 50 01 schválila výjimku ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a na základě čl. 5, odst,. 1, bod e) směrnice a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka podpisem objednávky s panem Jakubem Cintulou, Saská 111/33 Děčín X, IČ 86717936 a primátora města Františka Pelanta podpisem objednávky s panem Rostislavem Štefánkem, Dvořákova 1332/16, Děčín II, IČ 68976691. Více v celém článku.

Rada města dne 9.9.2014 projednala zadání veřejné zakázky malého rozsahu v maximální výši 1 290 233 Kč včetně DPH, na rekonstrukci  původního pomníku padlým z 1. světové války, trachytové kašny v Raisově ul. V Děčíně-Podmoklech, akademickému sochaři a restauratérovi  Mgr. Vítu Mudruňkovi, Ph. D. (IČO 67759696).

Rada města na svém jednání dne 22.4.2014 projednala návrh na opravu chodníku v rámci koordinace zásahu do místních komunikací s SVS a.s. a usnesením č. RM 14 08 50 06 schválila výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci „Oprava chodníku ul. Kamenická“ dle důvodové zprávy, zadání prací u firmy Aleš Janus, JANUSYN, pokládka litých asfaltů IČ 62196952 a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k vystavení objednávky

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 37 02 vzala na vědomí postup při instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do objektu Maxičky č.p. 1, dle výjimky ze směrnice č. 5 - 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 5 bod 1c).

Rada města na svém jednání dne 20.8.2013 projednala informaci o opravách místních komunikací tryskovou metodou a usnesením č. RM 13 13 50 04 schválila výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci „Údržba komunikací tryskovou metodou“ dle důvodové zprávy, zadání prací u firmy Bitunova spol. s r.o. IČ 49433601 a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu objednávek.

Rada města usnesením č. RM 13 18 37 21 na svém jednání dne 05.11.2013 schválila pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu, zakoupení mobilní chaty „Rustikal Standard“ jako zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu u firmy Pavel Tóth, IČO: 48711705 a výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-5 k pořízení služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci: „Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu“ a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu objednávky.

Z důvodu pronájmu  osobního automobilu Ford Transit 2,4 TDCi, který využívalo Středisko městských služeb,  rada města na svém zasedání   dne  8.10.2013 projednala návrh na odkoupení uvedeného osobního automobilu pro Středisko městských služeb a udělení výjimky z obecného postupu dle Směrnice statutárního města Děčín  a Magistrátu města Děčín č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ při zadávání veřejné zakázky a usnesením č. RM 13 16 29 04 schválila nákup osobního automobilu Ford Tranzit 2,4 TDCi pro Středisko městských služeb a výjimku ze Směrnice č. 5 – 5 ze dne 20.03.2012 a pověřila primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy. 

Rada města na svém zasedání dne 8.10.2013 projednala návrh na opravu umělého povrchu v objektu sportovní haly a usnesením č. RM 13 16 50 05 schválila postup při opravě umělého povrchu v objektu sportovní haly ul. Práce č. 1966/17, Děčín V, dle vyjímky ze Směrnice č.5 – 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl.5 bod 1c) a dodavatele a zhotovitele na opravu umělého povrchu – syntetický koberec GRAIN COURT CHAMPION dvoubarevný, modro zelený s gumovým granulátem v objektu sportovní haly ul. Práce č.1966/17, Děčín V, Sport – Technik Bohemia s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, Praha 8, za cenu ve výši 2.329.525,00 Kč bez DPH a ve výši 2.818.725,00 Kč vč. DPH a pověřila primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online