Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Rada města na svém zasedání dne 7.7.2015 projednala problematiku havarijního stavu výměníku vyhřívání sněžné jámy v objektu zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín I a usnesením č. RM 15 13 37 29 schválila výjimku ze Směrnice č.5 – 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle čl. 5, odst. 1, bod e) a pověřila vedoucího odboru místního a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka podpisem objednávky na dodávku a montáž nerezového bezešvého výměníku tepla pro společnost A. K. T. s.r.o., se sídlem Teplická 164/141A, 40502 Děčín VIII, IČO: 25417061 v hodnotě 131.600,00 Kč bez DPH a 159.236,00 vč. DPH.

Rada města na svém zasedání dne 23.6.2015 projednala problematiku opravy sportovní podlahy „ FIT Maroldovka“ v objektu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I a usnesením č. RM 15 12 60 03 schválila výjimku ze Směrnice č.5 – 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle čl. 5, odst. 1, bod e) a pověřila vedoucího odboru místního a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka podpisem smlouvy o dílo se společnistí MARO CZ, s.r.o., Luka pod Medníkem 17, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 24284017 v hodnotě díla ve výši 157.303,04 Kč bez DPH v předloženém znění.

Rada města na svém zasedání dne 09.09.2014 usnesením č. RM 14 15 50 01 schválila výjimku ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a na základě čl. 5, odst,. 1, bod e) směrnice a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka podpisem objednávky s panem Jakubem Cintulou, Saská 111/33 Děčín X, IČ 86717936 a primátora města Františka Pelanta podpisem objednávky s panem Rostislavem Štefánkem, Dvořákova 1332/16, Děčín II, IČ 68976691. Více v celém článku.

Rada města dne 9.9.2014 projednala zadání veřejné zakázky malého rozsahu v maximální výši 1 290 233 Kč včetně DPH, na rekonstrukci  původního pomníku padlým z 1. světové války, trachytové kašny v Raisově ul. V Děčíně-Podmoklech, akademickému sochaři a restauratérovi  Mgr. Vítu Mudruňkovi, Ph. D. (IČO 67759696).

Rada města na svém jednání dne 22.4.2014 projednala návrh na opravu chodníku v rámci koordinace zásahu do místních komunikací s SVS a.s. a usnesením č. RM 14 08 50 06 schválila výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci „Oprava chodníku ul. Kamenická“ dle důvodové zprávy, zadání prací u firmy Aleš Janus, JANUSYN, pokládka litých asfaltů IČ 62196952 a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k vystavení objednávky

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 37 02 vzala na vědomí postup při instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do objektu Maxičky č.p. 1, dle výjimky ze směrnice č. 5 - 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 5 bod 1c).

Rada města na svém jednání dne 20.8.2013 projednala informaci o opravách místních komunikací tryskovou metodou a usnesením č. RM 13 13 50 04 schválila výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci „Údržba komunikací tryskovou metodou“ dle důvodové zprávy, zadání prací u firmy Bitunova spol. s r.o. IČ 49433601 a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu objednávek.

Rada města usnesením č. RM 13 18 37 21 na svém jednání dne 05.11.2013 schválila pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu, zakoupení mobilní chaty „Rustikal Standard“ jako zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu u firmy Pavel Tóth, IČO: 48711705 a výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-5 k pořízení služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci: „Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu“ a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu objednávky.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online