Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Informace o výjimkách z obecného postupu - Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města

Napsal(a)  | Rubrika: Výjimky z obecného postupu

Rada města na svém zasedání dne 23.05.2017 usnesením č. RM 17 10 37 18 vzala na vědomí postup příspěvkové organizace Děčínská sportovní při odstranění havarijního stavu obkladů, dlažby a bazénů ve venkovním areálu Aquaparku Děčín dle výjimky z obecného postupu ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle článku 5, odst. 1., písmene e) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele na výběr dodavatele, dle důvodové zprávy.

 

Rada města na svém jednání dne 23.05.2017 projednala havarijně stavebně technický stav vrtu DC-1 na pozemku p.č. 2463/20, k.ú. Děčín a usnesením č. RM 17 10 37 28 vzala na vědomí

- hrozící nebezpečí neřízeného úniku tlakové vody na vrtu DC-1, při kterém by došlo k negativnímu ovlivnění kvarterního kolektoru, k poškození okolních staveb, komunikací a inženýrských sítí,

- nutnost provedení bezodkladných prací, které spočívají v zamezení havarijního stavebně technického stavu vodního díla vrtu DC-1 a

schválila

1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu a majetku města, dle čl. 5, odst. 1, v platném znění pro akci - Odstranění havarijně stavebně technického stavu vrtu DC-1,

2. realizaci technických opatření na odstranění havarijně stavebně technického stavu vrtu DC-1, a to zprůchodnění vrtu pod bázi prachovců do hloubky 160 m a následné pokračování na základě rozhodnutí odborné komise, firmou EEPR, s.r.o., Polevsko č.p. 106, 471 16 Polevsko, IČO: 05649404, a to ve variantě, která bude technologicky možná:

- rekonstrukce vrtu do 265 m,

- rekonstrukce vrtu do 423 m,

- likvidace vrtu,

dle cenové relace uvedené v důvodové zprávě.

3. odbornou komisi, která stanoví technologický postup po zprůchodnění vrtu pod bázi prachovců ve složení:

Ing. Václav Tenenko

RNDr. Martin Procházka

Ing. Libor Krejčík

Ing. Igor Bayer

Ing. Jiří Anděl, CSc.

4. zajištění dozoru investora pro činnost prováděnou hornickým způsobem Ing. Václavem Tenenkem, Polevsko 133, 471 16 Polevsko, IČO: 48304867, v rozsahu po dobu akce cca 100 hod/měsíc, v sazbě 750 Kč/hod + cestovné vlastním vozem.Přečtěno: 2281 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz