Vytisknout tuto stránku

Aktivity pracovní skupiny podnikání k 31.12. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: PODNIKÁNÍ

Pracovní skupina zpracovala návrh priorit/opatření, které byly následně podkladem pro zpracovatele Strategie pro podporu podnikání v následujících oblastech:
•    Podpora podnikatelského prostředí
•    Podpora a kooperace v marketingu CR
•    Podpora lokální ekonomiky
•    Efektivní trh práce s vazbou na aktivity v oblasti vzdělávání
•    Broswnfields
Dále byly zpracovány karty navrhovaných opatření/projektových záměrů pro oblast efektivní trh práce – mezioborová platforma a rozvoj přírodovědného vzdělávání.
Pracovní skupina se dále věnovala problematice dálničního přivaděče, iniciovala vznik mapy mistních komunikací, dala podnět e spolupráci s ČVUT v oblasti dopravních koncepcí, dále řešila zapojení města do Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a do Inovační strategie Ústeckého kraje.
Členové PS ve spolupráci s OHK Děčín navštívili s podněty ke spolupráci Dopravní podnik města Děčína, UJEP SŠ strojní a dopravní, účastnili se jednání školské komise a spolupracovali při návrhu priorit PS školství na společném jednání PS podnikání a PS školství – důraz na spolupráci ZŠ a SŠ, sladění nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání, spolupráce firem a škol, rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání a motivační programy, rekvalifikační programy.
Definovaná rozpracovaná priorita Dostupnost, mobilita byla po dohodě a konzultaci přesunuta do gesce PS rozvoj.
Další diskutovanou oblastí bylo nastavení pravdidel pro komunikaci s potenciálními investory.Přečtěno: 5233 krát Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 11:39
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora