Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny podnikání k 30.6. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: PODNIKÁNÍ

Pracovní skupina podnikání je složena z 9 členů. Jedná se o zástupce odborů Magistrátu města Děčín, okresní hospodářské komory nebo majitelů/ředitelů velkých firem. V rámci pracovní skupiny byla vypracována SWOT analýza, která je v současné době v procesu připomínkování ze strany veřejnosti. Při tvorbě SWOT analýzy byly zohledněny i názory podnikatelů, které byly zjišťovány v rámci dvou dotazníkových šetření – dotazníkové šetření velkých firem a dotazníkové šetření drobných podnikatelů. V současné době probíhá na základě zjištěných silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb ve SWOT analýze formulace klíčových priorit v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí, které budou následně posouzeny a rozpracovány do většího detailu. V rámci tvorby těchto priorit je třeba vybrat takové, které mají skutečný potenciál podnikatelské prostředí ve městě ovlivnit – např. bude užitečné ve městě vybudovat podnikatelskou zónu? Je možné pro takovýto projekt zajistit zdroje? Je možné významně ovlivnit systém vzdělávání tak, aby lépe vyhovoval požadavkům místního trhu práce? Je možné nastavit užší dialog města, podnikatelů a škol? Je možné např. v rámci hospodářské komory nabídnout širší spektrum služeb pro drobné podnikatele? Jak tyto služby zacílit?Přečtěno: 6060 krát Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 11:38
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz