Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Tři králové koledovali na radnici

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Tři králové vybírají na malou Dorotku. Při svém putování městem přišli koledovat také na radnici. 

Svoz vánočních stromů začal

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Středisko městských služeb začalo svážet vánoční stromky. Svoz bude probíhat celý měsíc leden. Stromky odkládejte k nádobám na komunální odpad. 

Statutární město Děčín, odbor školství a kultury Magistrátu města Děčín, vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti kultury a sportu. Uzavírka přijímání žádostí je 20. ledna 2014.

Střelnice má nového nájemce

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 50 02 schválila pronájem areálu SD Střelnice, budova č.p. 691, část obce Děčín I-Děčín na pozemku p.č. 657 (hlavní objekt), pozemek p.č. 657 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2046 m2 budova bez č.p./č.e., způsob využití obč. vyb. na pozemku p.č. 658 (domeček), pozemek p.č. 658 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2pozemek p.č. 659/1 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1684 m2, pozemek p.č. 659/2 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1818 m2, pozemek p.č. 659/3 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1252 m2, pozemek p.č. 659/4 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 835 m2, pozemek p.č. 659/5 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 268 m2, pozemek p.č. 662/1 vedený jako ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2059 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k.ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro pana Jaroslava Kortuse , IČ: 49067141 se sídlem podnikání 28. října 661/4 Děčín I, za účelem mimo jiné k provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2014, za nájemné ve výši 1,- Kč/měsíc .
V případě dotazů, týkajících se pronájmů prostor za účelem konání kulturních, společenských a jiných akcí kontaktujte nového nájemce pana Jaroslava Kortuse, tel. 776192299

Se závěrem roku se z technických důvodů mění úřední hodiny pokladen magistrátu. Poslední den v roce budou pokladny v obou budovách otevřeny pouze do 10 hodin. Ve čtvrtek 2. ledna se pokladny otevřou pro veřejnost v 10,30 h. Ve stejnou dobu začne také výdej parkovacích karet. K jejich vydání je zapotřebí předložit občanský průkaz a technický průkaz vozidla. Informace o cenách a dalších potřebných dokladech najdete na webových stránkách městské policie http://mp.mmdecin.cz/parkovne/parkovaci-karty

Magistrát města upozorňuje na silný vítr

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Upozorňujeme na silný vítr od čtvrtka 5.12.2013, 17 hodin do pátku 6.12.2013, 00 hodin a na velmi silný vítr od pátku 6.12.2013, 00 hodin do soboty 7.12.2013, 12 hodin.
Žádáme občany, aby se nezdržovali v blízkosti větších stromů a nechodili do lesoparků, parků a na hřbitovy.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online