Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Odbor ekonomický upozorňuje občany na blížící se splatnost 1. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, a to nejpozději do 2. června t.r. V těchto dnech zajištuje Česká pošta tisk a rozeslání složenek poplatníkům. Tak jako v předchozím období nebudou složenky zaslány poplatníkům, kteří ohlásili správci poplatku jiný způsob platby (převod z účtu, SIPO nebo platbu v hotovosti na pokladnách magistrátu). Občané, kteří si zvolili platbu prostřednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva, mají předpis poplatku zahrnut do rozpisu SIPO na květen t.r.

Město vyhlásilo veřejnou soutěž na nájemce restaurace na Pastýřské stěně. 

Pronájem pozemku od města se zvýší

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Rada města schválila nový Postup a zásady pronájmu pozemku ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Podle nových zásad budou pozemky u zahrad rodinných domů, na rekreaci k chatě, na rekreaci – zastavěná plocha, pod domy a zděnými garážemi, pod kolnou nebo jinou drobnou stavbou pronajímány za 40,- Kč/m2 na rok. Dále je nově zavedena kategorie pro pozemky pronajímané jako zařízení staveniště, a to za cenu ve výši 40,- Kč/m2 na rok. Bližší informace získáte na webu města.

Bodování priorit připravovaného dokumentu Strategie města 2014-2020 skončilo. V průběhu března občané odevzdali celkem 1181 dotazníků. Možnost hlasovat elektronicky využilo 672 osob, ostatní odevzdali formulář ze zpravodaje do schránek na recepcích magistrátu. Jak dopadlo hlasování, najdete v článku. Připravujeme informace o dalším postupu tvorby Strategie a jak se s výsledky bude dále pracovat. Všem, kteří projevili zájem o budoucnost města a vyjádřili svůj názor při výběru priorit, děkujeme. Výsledky najdete v celém článku.

Město vyhlašuje výběrové řízení na nájemce restaurace Pastýřská stěna. Předmětem veřejné soutěže je uzavření smlouvy s dříve neurčenou osobou o nájmu prostor sloužících k podnikání - restaurace Pastýřská stěna, která se nachází v ul. Žižkova č. p. 236, Děčín IV.

Těžba v Horním Žlebu byla ukončena

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Těžba stromů ve svahu v Horním Žlebu byla ukončena. Následovat bude úklid svahu a prohlídka terénu. Žádná omezení pohybu v této lokalitě již neplatí. Přesto prosíme návštěvníky lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti v místech těžby.

Do lesa v Horním Žlebu nevstupujte

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Zítra 8. 4. bude v době od 8 do 17 hodin probíhat těžba nejnebezpečnějších buků v Horním Žlebu. Upozorňujeme obyvatele domů v ulici Pod Svahem č. p. 3, 29, 34, 51, 54, 56, 57 a 91, aby se v místě tuto dobu nezdržovali a dbali pokynů městské policie a těžařů. Pokud nebudou vytěženy všechny problematické stromy, bude těžba pokračovat ještě ve čtvrtek 10. 4. 

ZŠ Máchova je první bezbariérovou školou

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Výtah na Základní škole Máchova je první objekt na plánované bezbariérové trase vedoucí středem Děčína IV. [v článku video]

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz