Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2014 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Primátor statutárního města Děčín pan František Pelant informuje občany o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 23.01.2014 od 15,00 hodin v prostorách Společenského domu Střelnice v Děčíně I.

Tři králové koledovali na radnici

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Tři králové vybírají na malou Dorotku. Při svém putování městem přišli koledovat také na radnici. 

Svoz vánočních stromů začal

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Středisko městských služeb začalo svážet vánoční stromky. Svoz bude probíhat celý měsíc leden. Stromky odkládejte k nádobám na komunální odpad. 

Statutární město Děčín, odbor školství a kultury Magistrátu města Děčín, vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti kultury a sportu. Uzavírka přijímání žádostí je 20. ledna 2014.

Střelnice má nového nájemce

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 50 02 schválila pronájem areálu SD Střelnice, budova č.p. 691, část obce Děčín I-Děčín na pozemku p.č. 657 (hlavní objekt), pozemek p.č. 657 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2046 m2 budova bez č.p./č.e., způsob využití obč. vyb. na pozemku p.č. 658 (domeček), pozemek p.č. 658 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2pozemek p.č. 659/1 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1684 m2, pozemek p.č. 659/2 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1818 m2, pozemek p.č. 659/3 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1252 m2, pozemek p.č. 659/4 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 835 m2, pozemek p.č. 659/5 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 268 m2, pozemek p.č. 662/1 vedený jako ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2059 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k.ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro pana Jaroslava Kortuse , IČ: 49067141 se sídlem podnikání 28. října 661/4 Děčín I, za účelem mimo jiné k provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2014, za nájemné ve výši 1,- Kč/měsíc .
V případě dotazů, týkajících se pronájmů prostor za účelem konání kulturních, společenských a jiných akcí kontaktujte nového nájemce pana Jaroslava Kortuse, tel. 776192299

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online