Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Do lesa v Horním Žlebu nevstupujte

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Zítra 8. 4. bude v době od 8 do 17 hodin probíhat těžba nejnebezpečnějších buků v Horním Žlebu. Upozorňujeme obyvatele domů v ulici Pod Svahem č. p. 3, 29, 34, 51, 54, 56, 57 a 91, aby se v místě tuto dobu nezdržovali a dbali pokynů městské policie a těžařů. Pokud nebudou vytěženy všechny problematické stromy, bude těžba pokračovat ještě ve čtvrtek 10. 4. 

ZŠ Máchova je první bezbariérovou školou

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Výtah na Základní škole Máchova je první objekt na plánované bezbariérové trase vedoucí středem Děčína IV. [v článku video]

 

Zápis do mateřškých škol proběhne 17. května od 9 do 13 hodin. 

Novou výzvu hodlá kraj otevřít již v průběhu května. Lidé v Ústeckém kraji tak budou mít i letos možnost žádat o dotaci na nový kotel. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů využívajících tuhá paliva do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW. Na společný program MŽP a Ústeckého kraje má být vyčleněno celkem 30 milionů korun, z nichž 15 milionů poskytne kraj zájemců.

Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Ovšem razantní nástup letošních rekordně teplých dní tuto obligátní dobu zkrátil. Stromy se prokazatelně chystají na nové olistění a rozkvět, ptáci začínají hnízdit.

Od ledna 2012 je v platnosti nová vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Podle vyhlášky platí omezení hlučných činností nejen na dobu nočního klidu, která je od 22 do 6 hodin, ale také o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, a to v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin. V té době je každý povinen zdržet se používání strojů, zařízení a přístrojů způsobujících hluk, a to například cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtiček větví, sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček a podobně.

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM 14 02 06 17 ze dne 20. 2. 2014 oznamuje odbor místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín konání dohadovacího řízení na prodej pozemku p.č. 2140 o výměře 302 m2 k.ú. Děčín. Dohadovací řízení se uskuteční dne 7. dubna 2014 od 10.00 hodin v kanceláři č. 321 odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 2.patro, průchod nad knihovnou).

Magistrát rozšířil možnost zakoupení parkovacích karet o další prodejní místo. Kromě budovy magistrátu na Mírovém náměstí v Podmoklech  je možné parkovací kartu zakoupit také na pokladně budovy magistrátu v ulici 28. října v Děčíně I.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online