Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice
Ilustrační foto Ilustrační foto Zdeněk Čvančara

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2014 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.


Podmínky programu, formulář žádosti a plné moci naleznete na webové stránce Ministerstva kultury ČR:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
Kvóta pro obec s rozšířenou působností Děčín byla stanovena na 1.304 tisíce korun českých.
Žádost je nutné podat u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2014.
Finanční podporu lze poskytnout na opravu kulturních památek, ležících mimo území  městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice a mimo území vesnické památkové zóny Kamenická Stráň, Merboltice a Vysoká Lípa.
Finanční podporu nelze poskytnout na památky ve vlastnictví České republiky.
Kontaktní osobou Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, 775 866 115 nebo Hanna Derda – 412 591 481, 775 866 966Přečtěno: 2394 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz