Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Sběr dat ISP za 1. pololetí roku 2019

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice

V době od 1.7. do 5.8. 2019 proběhne sběr dat za 1. pololetí roku 2019 do Informačního systému o platech (dále jen ISP), který je realizován na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce § 137 a nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

Dodržujte prosím následující body:

1. Sběr dat začíná dnem 1.7.2019 a končí 5.8.2019 (po tomto datu bude sběr uzavřen a nebude možné data na server MFČR odesílat)
2. Metodiku, návody, soubor pro manuální zpracování a databázi chyb najdete na stránce http://www.mfcr.cz/isp.
3. Výkaz zpracovatelé generují ve mzdovém programu. Ve výkazu v položce IČO předkladatele musí být uvedeno IČO Magistrátu města Děčín, tj. 00261238
4. Soubor vygenerovaný z vašeho mzdového systému v podobě xxxxxx.xml musí projít kontrolou na adrese https://isp.mfcr.cz. Neposílejte soubory, které neprojdou kontrolou! O výsledku kontroly je doručen soubor na e-mail zadavatele.
5. Po úspěšné kontrole zašlete xml soubor na adresu martin.strnad@mmdecin.cz


E-mail musí obsahovat tyto údaje:
• v e-mailu v poli předmět musí být napsáno – ISP 2019
• přiložený xml soubor pošlete ve formátu např. 12345678.xml, kdy 12345678 je IČO příslušné organizace, která výkaz předkládá ke KÚ
• přiložený soubor o provedené kontrole – viz bod č. 3 (zpravidla formát HTML)
• kontaktní údaje o odesílateli a organizaci (jméno, příjmení a telefon zpracovatele (pro případnou konzultaci), název a adresa organizace, za kterou se data odesílají)
• Bez těchto údajů nebude e-mail akceptován!

6. Kontaktní osobou, zabezpečující technickou část sběru dat je: Martin Strnad tel.: 412 591 167 e-mail: martin.strnad@mmdecin.czPřečtěno: 5332 krát Naposledy změněno pondělí, 01 červenec 2019 10:36

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz