Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Město obhájilo certifikát kvality ISO 9001:2015

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice

Město Děčín se dlouhodobě snaží o zlepšování kvality své práce. Jedním z nástrojů řízení a prokazování kvality je aplikace normy ISO 9001. Dohledový audit, který prověřoval shodu systému řízení města s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2015 pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, byl úspěšně zakončen na Magistrátu města Děčín 17. září, a to bez neshod a připomínek. Audit provedla česká pobočka švýcarské společnost SGS Group Management SA jako kompetentní nezávislý certifikační orgán.


Aplikace normy ISO 9001 je jedním ze základních nástrojů řízení a prokazování kvality ve statutárním městě Děčín již od roku 2011. Vedení města tak stanovilo jasnou politiku a standard kvality vedoucí k plnění cílů s ohledem na požadavky zainteresovaných stran. Zvolilo tak účinný standard pro zvyšování jistoty kvalitního výkonu samosprávy a státní správy.
„Činnost města a jeho magistrátu je velmi různorodá a obsáhlá, naším cílem je hlavně neustálé zlepšování kvality práce. Aplikace normy ISO 9001:2015 je velkým pomocníkem, který nám umožňuje ověřovat účinnost a efektivnost systému a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Jednoduše řečeno, snažíme se nastavit systém tam, aby občan z úřadu odcházel pokud možno spokojený,“ vysvětlil náměstek primátora Vladislav Raška.  Na rozdíl od jiných úřadů neprošel auditem pouze magistrát města, ale i organizační složky města. Norma je tedy aplikována na statutární město Děčín jako celek.
Získání certifikátu je pro město velmi důležité, nicméně o kvalitě úřadu vypovídá nejen jeho získaná ocenění, ale především zpětná vazba od občanů a dalších stran. Právě jejich spokojenost při kontaktu s úřadem, potažmo úředníky je hnacím motorem pro zlepšování systému. „Najdou se sice občané, kteří pochybují o schopnostech našich zaměstnanců a obecně o nich hovoří někdy až s despektem, aniž by byli znalí věci, na druhé straně však často dostávám pochvalné e-maily od spokojených občanů za rychlost a kvalitu vyřízení jejich požadavků, za což jsem velice rád.  Nepochybuji o tom, že se statutární město Děčín ubírá správným směrem a že ve většině činností nezaostává za republikovým průměrem, naopak v mnoha směrech jej výrazně převyšuje,“ doplnil tajemník magistrátu Jaromír Zajíček.
Norma ISO 9001:2015 řeší systém managementu kvality procesním přístupem a klade důraz také na porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran a na způsoby či metody umožňující dosahování efektivních výsledků.Přečtěno: 729 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz