Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o regulaci hazardu

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice
ilustrační foto ilustrační foto zatecky.denik.cz

Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Tato vyhláška nahradí stávající platnou zákazovou vyhlášku č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. „Zavedení nové vyhlášky umožní řádnou kontrolu provozování herních zařízení městskou policií. Navíc bude mít město větší přehled o hazardních hrách, protože povolení k provozování VHP vydává magistrát,“ řekl František Pelant, primátor města. V nové vyhlášce jsou stanovena 3 místa ve městě, na kterých bude možné provozovat kasina. Dále stanovuje místa, kde bude povoleno provozování výherních hracích přístrojů, a to v maximálním počtu 4 ks v jedné provozovně v omezené době provozu od 12 do 22 hodin.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 3/2013,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 23.05.2013 usnesením č. ZM 13 04 04 09 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

1) Na celém území města Děčín, vyjma kasin nacházejících se na místech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. i), l), m) a n) zákona o loteriích,
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích,
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

2) Sázkové hry podle § 2 písm. e) zákona o loteriích (dále jen „výherní hrací přístroje“) je povoleno provozovat pouze na místech uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této vyhlášky. V každé provozovně nacházející se na místech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky lze provozovat maximálně 4 výherní hrací přístroje.

3) Výherní hrací přístroje lze na místech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky provozovat každý den pouze v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 15.12.2011.

Článek 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


František P e l a n t v.r.
primátor

Pavel S i n k o v.r.
1. náměstek primátora


Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desku dne: 24.05.2013
Sejmuto z úřední desky dne: ………………………

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Seznam míst ve městě Děčín, na kterých mohou být v kasinech provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů:

1. Oblouková 1413/3, Děčín I
2. Ústecká 1945/10, Děčín V
3. Sofijská 2/3, Děčín VIPříloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 3/2013

Seznam míst ve městě Děčín, na kterých mohou být provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (výherní hrací přístroje)

Děčín I Děčín VI
1. 28. října 225/1 35. Krásnostudenecká 712/59
2. Duchcovská 129/11 36. Moskevská 551/23
3. Hrnčířská 1346 37. Slovanská 1460/65
4. Karla Čapka 809/2 38. U Kaple 544/3
5. Lázeňská 6/2 39. Želenická 1297/39
6. Masarykovo nám. 193/20 40. Želenická 1527/20
7. Masarykovo nám. 194/21 41. Želenická 1540/13
8. Masná č.e. 9712
9. Průběžná 1291/1 Děčín VII
10. Průběžná 198/8 42. Slepá 43/11
11. Řetězová 197/8
12. Tyršova 1089/15 Děčín IX
43. Lesní cesta 75
Děčín II 44. Na Pěšině 292
13. Dvořákova 1338/4 45. Na Pěšině 333
14. Kamenická 573/29 46. Rudolfova 74
15. Kamenická 657/155 47. Rudolfova 76
16. Lipová 619/2 48. Teplická 52
17. Příkrá 558/2
18. Riegrova 395/96 Děčín X
49. Tělocvičná 192/9
Děčín III
19. Litoměřická 103/58 Děčín XXVII
20. Náměstí 5. května 127/4 50. Březiny 55
21. Žerotínova 190/27 51. Březiny 83
22. Žerotínova 378/9 52. Kosmonautů 179
53. Kosmonautů 180
Děčín IV
23. Bezručova 233/20 Děčín XXXII
24. Divišova 68/18 54. Jabloňová 62
25. Husovo nám. 36/9 55. Kamenná 36
26. Jungmannova 241/15 56. Míru 78
27. Plzeňská 85/4 57. Studniční 413
28. Prokopa Holého 37/35 58. Studniční 416
29. Prokopa Holého 43/33 59. Vítězství 49
30. Prokopa Holého 125/25 60. Vítězství 104
31. Teplická 350/52 61. Vítězství 146
32. Teplická 377/86 62. Vítězství 216
33. Tržní 135/21
34. Zbrojnická 97/18Přečtěno: 2232 krát Naposledy změněno středa, 29 květen 2013 16:37
Markéta Lakomá

tisková mluvčí Magistrátu města Děčín

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online