Vytisknout tuto stránku

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační titul Podpora obnovy kulturních památek

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice
Ilustrační foto Ilustrační foto

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019. Obci s rozšířenou působností Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.550.000,- Kč. Žádost lze podat pouze na příslušném  formuláři pro rok 2019,  a to u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2019.


Kontaktní osobou na Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, irena.klepalova@mmdecin.cz.
Program je pouze jednokolový. Spoluúčast vlastníka je 20 % uznatelných nákladů. O podporu z tohoto programu nelze žádat pro objekty kulturních památek, které leží na území vesnické památkové zóny – Merboltice, Vysoká Lípa, Kamenická Stráň nebo na území městské památkové zóny - Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí.
Více informací k podmínkám programu je zveřejněno na stánkách Ministerstva kultury ČR –www.mkcr.cz – struktura – kulturní dědictví – památkové péče – dotační programy – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.Přečtěno: 769 krát