Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Radnice chce zlepšit dopravu ve městě, připravuje Plán udržitelné městské mobility

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice

Zlepšit mobilitu a dostupnost města pro všechny cílové skupiny obyvatel. Zvyšování dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel, rozšiřování sítě cyklistické a pěší infrastruktury, snižování tranzitu nákladní dopravy, zvyšování efektivity přepravovaných osob a zboží, rozvoj veřejného prostranství, snižování dopravní zátěže, lepší organizace dopravy a mnoho dalších cílů sleduje Plán udržitelné městské mobility města Děčín. Zapojte se a pomozte zlepšovat místo kde žijete.

 

Pohyb po městě za prací, školou, lékaři, kamarády a za odpočinkem se týká každého z nás. Město proto vytváří důležitý strategický dokument, který se zabývá udržitelnou městskou mobilitou. Ten by měl nastavit dlouhodobou vizi dopravy ve městě. Ke kvalitnímu zpracování dokumentu je potřeba zapojení široké veřejnosti, místních, regionálních i státních orgánů. „Neustále slyšíme o chytrých smart řešeních. Doprava je jedním z klíčových atributů chytrého města a je velkým ukazatelem spokojenosti občanů. Pokud se totiž bude lidem dobře a bezpečně cestovat bude jejich den výrazně příjemnější,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Proto, aby došlo ke zlepšení dopravní situace, a tedy zkvalitnění života je nutné provést vypovídající průzkum současného stavu a návrhu řešení, jak současný stav zlepšit. „Zajímá nás, jak se lidé přepravují, potřebujeme dobře zmapovat současnou situaci, abychom mohli společně s odborníky pracovat na změnách, které povedou ke zlepšení stávající situace. Posloužit by k tomu mělo dotazníkové šetření,“ doplnila Marie Blažková. Dotazníkové šetření od společnosti NMS Market Research s. r. o. bude provádět průzkum domácností, ze kterého potom budou vycházet odborníci při zpravování dokumentu. Tento strategický dokument bude dlouhodobou vizí až do roku 2050 a bude se zabývat všemi způsoby dopravy.

 

Městskou mobilitou a jejím vývojem se zabývají všechna vyspělá města. V západní Evropě je tento proces již dlouho součástí řízení měst. Zapojení obyvatel do tvorby strategických dokumentů je naprosto zásadní. Také Děčín se nyní zařazuje do řady měst, která mají zájem o rozvoj dopravy udržitelným směrem, a tedy zlepšování životního prostředí.

Dotazníkový průzkum bude probíhat od poloviny září 2018 do konce října 2018. Přesné informace o dotazníkovém šetření budou uveřejněny v následujícím vydání Zpravodaje a na internetových stránkách města Děčín.

 Přečtěno: 1169 krát Naposledy změněno čtvrtek, 20 září 2018 08:55

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz