Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Zahájení zjišťovacího řízení - Program rozvoje Ústeckého kraje

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice
ilustrační foto ilustrační foto foto:www.risy.cz

Odbor životního prostředí oznamuje zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020.

 

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
– zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení

V souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňujeme informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci


„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce MZP147K.

Veřejnost má právo nahlížet do koncepce na odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 155/2, Děčín I (bývalý Okresní úřad), 2. patro dveře č. 323 v úřední dny od 8:00 – 16:00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 591 461.

Informace o oznámení koncepce je zveřejněna v termínu

od 25.04.2013 do 25.05.2013

Koncepce „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ byla na úřední desce kraje zveřejněna dne 22.04.2013.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 12.05.2013.

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředíPřečtěno: 5065 krát Naposledy změněno středa, 24 duben 2013 12:26

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz