Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Plán udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP)

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice

Dne 27. 4. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ZM 17 04 07 08 vypracování Plánu udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP). Tento dokument byl upřednostněn před zpracováním plánu dopravní obslužnosti (SUMF) z důvodu, že plán udržitelné městské mobility řeší dopravní situaci komplexně v rámci všech variant dopravy a jejich součinnosti mezi sebou.

Cílem projektu je vytvoření nového strategického dokumentu určeného k uspokojení potřeb mobility osob a firem ve městě Děčín a jeho okolí za účelem zlepšení kvalitního života. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je snaha o zlepšení životní úrovně lidí ve městě v rámci dostupnosti dopravy se snahou minimalizovat negativní dopady na zdraví a životní prostředí.
Plán udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na otázky, jakým způsobem skloubit zájmy řešeného území s bezpečností, nákladní a osobní dopravou, parkováním, veřejné dopravy i dopravy nemotorizované.
Tento plán by se měl stát po roce 2020 – dle plánů Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR – hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech. A zároveň bude kritériem pro čerpání prostředků z Operačního programu Dopravy (OPD) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přečtěno: 655 krát
Markéta Lakomá

tisková mluvčí Magistrátu města Děčín

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online