Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Město má novou vyhlášku o komunálním odpadu

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice

Město vydalo novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Nově musí za odpad platit také cizinci, kteří žijí na území města déle než tři měsíce.

 

 

Magistrát města Děčín upozorňuje občany, že na základě novely zákona o místních poplatcích byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

S účinností od 1.1.2013 došlo k rozšíření původního okruhu poplatníků o některé skupiny cizinců pobývajících na území České republiky. Kromě cizinců s trvalým pobytem poplatku dále podléhají cizinci, kteří pobývají na území města přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Vzhledem k tomu doporučujeme cizincům, kterých se uvedená změna týká, aby kontaktovali oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického k projednání způsobu úhrady poplatku a sdělení údajů potřebných ke stanovení poplatkové povinnosti.
Dle novely zákona poplatku dále nově podléhají vlastníci bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vlastníci těchto nemovitostí jsou povinni splnit ohlašovací povinnost u odboru ekonomického magistrátu. Nový tiskopis pro splnění ohlašovací povinnosti poplatníci naleznou na webových stránkách města www.mmdecin.cz v odkazu Magistrát – formuláře – odbor ekonomický.
Veškeré podrobnosti k placení poplatku obsahuje obecně závazná vyhláška, která je zveřejněna v odkazu Dokumenty - Právní předpisy, další informace občané rovněž naleznou v odkazu Potřebuji si vyřídit – finance a poplatkyPřečtěno: 3327 krát Naposledy změněno úterý, 02 duben 2013 13:56

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz