Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Odobr životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 - 2025. 

 

Do stanoviska je možné nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz nebo na Odboru životního prostředí MM Děčín od 21.5.2015 do 8.6.2015.

Veřejné projednání Integrované strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI) se koná dne 16.4.2015 od 16:00 hodin v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem).

Dotace na výměnu starých kotlů poskytuje Státní fond životního prostředí České republiky a rozdělují je Krajské úřady. Poslední výměna starých kotlů proběhla v rámci 5. výzvy Společného programu na podporu výměny kotlů v Ústeckém kraji ve dnech 12.05.2014 až 22.05.2014. Spuštění další vlny dotací zatím není oficiálně stanoveno, dle informace z Krajského úřadu se předpokládá druhá polovina roku 2015. Veškeré informace ohledně dotací jsou zveřejňovány na internetu, na stránkách Ústeckého kraje v sekci životní prostředí – kotlíková dotace.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu na ŽP je možné nahlédnout v Informačním systému SEA nebo na Odboru životního prostředí MM Děčín. Více informací v příloze.

Odbor životního prostředí zveřejňuje informaci o závěru zjišťovacího řízení Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. 

Odbor životního prostředí zveřejňuje závěr zjišťovacího řízení Národní plán povodí Labe. 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz