Vytisknout tuto stránku

Tisková zpráva o zahájení realizace projektu

Napsal(a)  | Rubrika: Tiskové zprávy


Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. realizuje první část nového projektu Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o., jehož předmětem je profesní vzdělávání cílové skupiny – sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Zapojeni budou pracovníci z těchto registrovaných služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, chráněné bydlení, pečovatelská služba, kontaktní centrum, azylový dům, noclehárna, terénní program a služby následné péče. V úvodní fázi projektu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.
Finanční dotaci získala naše organizace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to ve výši 1 442 017, 82 Kč.
Vlastní realizace kurzů bude zahájena v lednu 2014 a potrvá zhruba do května 2015.
Více informací o činnosti Centra na www.cssdecin.cz.

Mgr. Kateřina Podzimková
tisková mluvčíPřečtěno: 1895 krát