Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Město pronajme přívoz v Dolním Žlebu

Napsal(a)  | Rubrika: Tiskové zprávy

Město Děčín hledá nového provozovatele přívozu v Dolním Žlebu. Převozní prám pronajme od letošního října za 1000 korun ročně. Současný nájemce, Labská plavební společnost, která provoz zajišťovala od 1.10.2008, smlouvu k 30.9. 2013 vypověděla.

Rada města na svém zasedání dne 20.08.2013 schválila zveřejnění záměru města pronajmout přívoz v Dolním Žleb evidenční označení 200 624, se stanovištěm ř.km 731,87 dolního toku Labe, od 01.10.2013 za cenu 1000,-Kč za rok. Zájemci musí splňovat podmínky pro provozování vodní dopravy dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Musí být spolehlivý a mít doklad o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřebu dle § 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., doklad o vykonané pětileté praxi v oboru vodní doprava, doklad o způsobilosti pro obsluhu lodní stanice (průkaz radiotelefonisty).

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku města, oddělení správy pozemních komunikací města, paní Zuzana Kudrnáčová, tel. 412 593 236.

Své nabídky mohou zájemci podat na odbor místního hospodářství a majetku města, oddělení správy pozemních komunikací města, prostřednictvím podatelny, v termínu do 06.09.2013.

Přívoz je v současné době z technických důvodů mimo provoz. Kvůli nánosům po povodni v červnu 2013 a nízké hladině Labe není možný jeho bezproblémový provoz. Ten bude obnoven po odstranění nánosů Povodím Labe.

Přívoz Dolní Žleb http://www.privoz-dolnizleb.cz/

Nákladní kyvadlový přívoz se spodním vodícím lanem, spolehlivě přepravuje, již několik desetiletí, náklad a osoby přes řeku Labe. Celoročně tak spojuje Hřensko a obec Dolní Žleb, pokud to dovolují okolnosti, hlavně plavební podmínky na řece Labi.

Přívoz je bez větších problémů schopen přepravit osoby, kola, auta, i ta nákladní do 20 tun.Stanoviště přívozu, pokud stojí, je při břehu obce Dolní Žleb. Cyklisté jistě uvítají, že v bezprostřední blízkosti vede cyklostezka z Děčína přes česko-německou hranici směrem na Drážďany. Na protilehlém břehu, tedy hřenském, přívoz jen vy(na)lodí osoby a déle se nezdržuje, protože na této straně je plavební překážkou pro ostatní lodě plující kolem.

Bezmála 40 let slouží přívoz svému účelu. Byl postaven v loděnici Valtířov roku 1973. Bezmotorových kyvadlových přívozů, poháněných říčním proudem již mnoho nenajdeme.

 Přečtěno: 2668 krát Naposledy změněno pátek, 23 srpen 2013 13:02

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz