Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Pastýřská stěna roste do krásy

Napsal(a)  | Rubrika: Tiskové zprávy

Lesopark na Pastýřské stěně je spolu s Kvádrberkem nejvyhledávanějším cílem procházek děčínských obyvatel i návštěvníků. Vede přes něj červená hřebenová turistická stezka, která je páteřní spojnicí mezi turistickými cíli Jizerských hor, Českého Švýcarska, Děčína s Děčínským Sněžníkem a Krušnohořím. Pozorný výletník zde objeví spoustu vyhlídkových míst, zapomenutých skalních nápisů i do kamene tesaných laviček. Největší chloubou lesoparku je pak samozřejmě zoologická zahrada.

Půvabů, které by se na Pastýřské stěně daly obdivovat, je tedy nespočet. Přesto však donedávna zůstavala stranou pozornosti a stav přístupových i promenádních cest, laviček, zábradlí a výhledů by se právem dal označit za zanedbaný. Díky zájmu místních obyvatel – zejména pak pejskařů, kteří mají Pastýřskou stěnu díky každodenním procházkám zmapovanou nejlépe – se však podařilo zaktivovat údržbové práce a z Pastýřské stěny se opět klube důstojný a hlavně čistý lesopark.

Práce zajišťuje na základě zadání oddělení cestovního ruchu Středisko městských služeb, které vyčlenilo pracovníky na údržbu lesoparku a vnitroměstských tras výletních okruhů. Na Pastýřské stěně se tak průběžně odklízejí nánosy hlíny, jehličí a dalších materiálů z přístupových a promenádních cest, čistí se a odplevelují přístupová skalní schodiště na červené turistické stezce, byla kompletně vyčištěna přístupová cesta od Mototechny až k Nebíčku, odhrabaly se a začistily staré kamenné lavice, byly prostřihány výhledy z Jahnovy plošiny. Ta se také pravidelně marně uklízí od cigaretových krabiček a pet lahví, které vandalové hází pod vyhlídku. Pracovníci střediska průběžně vyměňují pytle na odpadky a kromě nich odnesou z Pastýřské stěny každý týden dalších cca 5 pytlů z lesa sesbíraných odpadků.

Pozornost je nyní zaměřena na trasy výletních okruhů a nejfrekventovanější místa lesoparku. Odbor místního hospodářství a majetku města připravuje údržbu a opravu většiny laviček, Lesní úřad Děčín spravil střechu odpočinkového altánku na červené turistické stezce a kromě toho chystá instalaci stolku a lavičky na vyhlídku nad vlajkou. Po skončení hlavní turistické sezóny, kdy nebude tolik práce s údržbou zeleně a dalších sezónních prvků ve městě, budou práce namířeny také na výspravy starého nebo poničeného zábradlí a méně frekventované části Pastýřské stěny. Úklidové a údržbové práce probíhají také v lesoparku na Kvádrberku.

Takto intenzivní pracovní nasazení úklidových a údržbových pracovníků Střediska městských služeb pro cestovní ruch je letos možné věnovat Pastýřské stěně díky projektu s názvem „Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb (č. CZ.1.04/3.3.05/96.00222.)“, na který město získalo peníze v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zamětnanost – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce – Sociální integrace a rovné příležitosti. Ten je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané.

 

Oddělení cestovního ruchu

www.iDecin.czPřečtěno: 2210 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz