Vytisknout tuto stránku

Revitalizace děčínských Podmokel bude trvat déle

Napsal(a)  | Rubrika: Tiskové zprávy

Obnova historické části Podmokel v Děčíně se protáhne o několik měsíců. Při realizaci stavby totiž došlo k několika neočekávaným překážkám, které vedly k pozastavení prací a tím i k prodloužení termínu dokončení.

„Při zpracování projektové dokumentace poskytl vlastník sítě podzemního plynárenského zařízení nepřesné údaje o trase vedení jeho zařízení. Na tuto skutečnost se přišlo při výkopových pracích pro osazení pěti stromů v dolní části ulice Prokopa Holého. Několikrát jsme celou situaci s vlastníkem sítě projednali, nicméně jediným řešením je pro něj přeložka zařízení,“ popisuje náměstek děčínského primátora Vladislav Raška s tím, že je potřeba upravit projektovou dokumentaci.
Povolení k výkopovým pracím se očekává během července, samotná výsadba stromů bude ale moci proběhnout až v době vegetačního klidu. Tím se termín dokončení celé stavby výrazně prodlouží.

„Vnímáme, že si veřejnost přeje, aby byla revitalizace Podmokel dokončena co nejdříve. Tyto a další komplikace ale zkrátka nejsme schopni ovlivnit,“ dodává Vladislav Raška.  
Do harmonogramu prací již loni výrazně zasáhla Římskokatolická farnost Děčín IV, která v době, kdy bylo vydáno stavební povolení, nečekaně požádala o změnu stavby oproti schválené projektové dokumentaci. Práce kolem kostela tak byly pozastaveny.

„Spolu s právníky jsme s vlastníkem pozemku jednali, nicméně vlastník odmítl jakýkoliv kompromis. Tím došlo k výraznému zpoždění stavby,“ dodává primátor Děčína Jaroslav Hrouda. I v tomto případě dochází k přepracování projektové dokumentace.
Podle uzavřené smlouvy na revitalizaci Podmokel má zhotovitel na provedení stavby 435 dní. Pokud se ale na stavbě nepracuje, doba trvání realizace se tím prodlužuje o tolik dní, o kolik byly práce pozastaveny.Přečtěno: 985 krát Naposledy změněno středa, 29 květen 2019 17:07