Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny pro sociální oblast k 31.12. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: SOCIÁLNÍ OBLAST

Cílem pracovní skupiny je řešení problematiky v oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti ve města a prevence kriminality, bydlení, dostupnosti sociálních služeb a prorodinná politika. Členové pracovní skupiny se scházeli odděleně k jednotlivým tématům.
V letních měsících se sešla pracovní skupina k prorodinné politice, kterou vede Mgr. Hana Cermonová, náměstkyně pro školství a sociální oblast. Byl zpracován materiál, který obsahuje současné aktivity města v této oblasti.  Skupina si položila otázku, koho se tato problematika týká a co je v současné době ve městě Děčín nabízeno za aktivity. Do zpravování této problematiky se zapojily i manažerky procesu komunitního plánování, které doplnily aktivity o konkrétní organizace, které je nabízejí.  
V rámci zpracovávaných SWOT analýz došlo k připomínkování jak odbornou tak širokou veřejností. V jednotlivých koordinačních skupinách procesu komunitního plánování došlo ke stanovení priorit a byla vypracována sumární tabulka za jednotlivé části analýz za všechny skupiny. Tento materiál bude také využit při tvorbě 3. komunitního plánu.  
V závěru roku byl zpracován návrh priorit a opatření pro sociální oblast a prorodinnou politiku.Přečtěno: 3778 krát
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz