Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny pro životní prostředí k 31.12. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavní činností pracovní skupiny pro životní prostředí během měsíce prosinec bylo dopracování listů priorit (= nově opatření), a to v oblasti „skály“, „zvířata“ a „lesy“.  Skupina se sešla v omezeném počtu nad oblastí „lesy“, kdy byly zpracovány 3 listy, a to na akci „Systematická obnova lesních porostů přírodě blízkými druhy“ a dále na akci „Zavedení a podpora lesnické pedagogiky jako součást vzdělávání a výchovy“ a „Obnova turistické infrastruktury“. Ostatní oblasti byly dopracovány samostatně, příp. konzultace po telefonu či emailu.
Vzhledem ke změně metodiky pro přípravu strategie a tedy přesunu stávajících priorit do opatření byla tato opatření skupinou zařazena pod nové obecné priority (návrh pro další práci), a to násl.:

Cíl: „kvalitní ŽP“
Priorita:
B1 - odpady – v řešení
    opatření:
•    5.1. „komplexní a dostupný systém separace odpadů“
•    5.2. „zařízení k provádění úklidu na veřejných prostranstvích města“ (SMS, neprojednáno v PS ŽP)
•    2.2. „Zámecký rybník“ (? lze zařadit i pod prioritu B4)
B2 – energie – v řešení
B3 – udržení kvalitního ŽP
    opatření:
•    oblast 6 „skály“ (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.)
•    5.3.“monitorovací zařízení ke zjišťování znečišťovatelů“
B4 – ekologická opatření ke zlepšení ŽP
    opatření:
•    1.1. „systematická obnova lesních porostů“
•    3.1. „záchranná stanice“

Cíl: „město příznivé k návštěvníkům“
Priorita:
D2 – rozvoj infrastruktury
    opatření:
•    1.3. „obnova turistické infrastruktury“
•    3.2. „Program rozvoje zoo“

Cíl: „vzdělávání pro budoucnost“
Priorita:
rozvoj kvalitního vzdělávání
    opatření:
•    1.2. „lesnická pedagodika“
•    3.3. „vzdělávání v oblasti ochrany zvířat“
•    2.1.1. „informační kampaň“ (v rámci akce „Čisté břehy“)

Cíl: „obnova a správa majetku“
Priorita:
H1 – správa veřejných prostranství
   opatření:
•    oblast 4 „zeleň“ (4.1. + 4.2.)
•    2.1.2. „úklid 3 vodních toků“ (v rámci akce „Čisté břehy“)Přečtěno: 3747 krát Naposledy změněno úterý, 07 leden 2014 08:53
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz