Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny pro životní prostředí k 30.6. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina pro životní prostředí má 12 členů, kteří zastupují jednotlivé specifické oblasti ochrany životního prostředí. Na práci skupiny se pak externě podílí i širší odborná skupina lidí složená ze zástupců např. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správa chráněné krajinné oblasti, Technické služby Děčín a. s. a dalších odborných firem a neziskových organizací či jednotlivých „hostů“.
Pracovní skupina si postupně v rámci své činnosti stanovila svůj cíl a dílčí vizi. Následně řešené problémy města a specifika sumarizovala do 7 klíčových témat – lesy, odpady, ovzduší, skály, voda, zeleň a zvířata. Intenzivně se pak skupina věnovala všem sedmi oblastem při kompletaci a aktualizaci stávajících projektových záměrů města, specifikaci problémů jednotlivých částí města z pohledu ŽP, aktualizaci aktuální strategie města či při přípravě a vlastní tvorbě SWOT analýz, kde se podařilo postihnout silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti. Jednoduché pro všechny členy nebylo ani stanovení priorit, ale přesto se to pracovní skupině podařilo. Posledním z výstupů práce skupiny pro ŽP je definice cílů v jednotlivých oblastech, které v sobě zahrnují jak priority, tak možnost budoucího řešení specifických problémů města.Přečtěno: 4489 krát Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 11:33
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz